Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Kúpna zmluva č. 1224/2020Obec Svederník, Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole, IČO: 00321664Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Svederník v rámci stavby: v rámci stavby: "Prívod vody pre radový dom sekcia A-D Svederník - Marček"11.01.202112.01.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 577/2020Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Veľká Bytča v rámci stavby: "Pšurnovice - vodovod II. etapa"27.01.202127.01.2021
Zmluva o poskytovaní poradenstva č. 13/2021P.A.T- s.r.o., Fabíniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36569038Zmluva o poskytovaní poradenstva v rámci vypracovania aktuárskej správy - výpočtu rezervy na poskytované požitky pre zamestnancov spoločnosti k 31.12.202001.02.202104.02.2021
Kúpna zmluva č 783/2020Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: v rámci stavby: "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"03.02.202111.02.2021
Kúpna zmluva č. 1145/2020Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby:"Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"03.02.202111.02.2021
Kúpna zmluva č. 258/2021Emil Golis,013 61 Kotešová č. 550Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby:" Prevod pozemkov pod areál a objekty čistiarne odpadových vôd v KNM"17.02.202117.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 226/2021Anna Lukáčová, 066 01 Brestov č. 111Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"16.02.202118.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1406/2020František Michnica, 023 13 Čierne č. 419 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"07.12.202018.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1709/2020Anna Číšecká, 023 13 Čierne č. 206Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202118.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1710/2020Anna Kozíková, Semeteš č. 1049, 023 55 Vysoká nad KysucouZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202118.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 227/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"16.02.202119.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1711/2020Emília Bulavová, 023 13 Čierne č. 1140Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202119.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1712/2020Božena Poláková, 023 13 Čierne č. 372Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202119.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1713/2020Viera Gavláková, Čadečka č. 658, 022 01 ČadcaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202119.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1714/2020Agnesa Gulová, Vigľašská 3010/9, 851 07 Bratislaslava-PetržalkaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1715/2020Marta Chromiaková, 023 13 Čierne č. 300Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1716/2020Mgr. Janka Janíková, Karola Kmeťku 3165/8, 010 08 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1717/2020Marta Chromiaková, 023 13 Čierne č. 300Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1718/2020Mgr. Janka Janíková, Karola Kmeťku 3165/8, 010 08 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1719/2020Rudolf Urbánek, 023 14 Skalité č. 1178Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Skalité v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1732/2020Mária Macejková, 538 61 Kočí č. 125, ČRZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1733/2020Katarína Padyšáková, 023 13 Čierne č. 1298Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1734/2020Jaroslav Kadela, 023 13 Čierne č. 395Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva č. 1735/2020 o prevode PD, práv k pozemkom a potvrdení právneho nástupníctvaObec Mojš, Mojš č. 147, 010 01 ŽilinaZmluva o prevode projektovej dokumentácie v k.ú. Mojš v rámci stavby: Rozšírenie inžinierskych sietí – cesta III/2027, k.ú. Mojš: SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie verejnej kanalizácie“19.02.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1590/2020Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Oščadnica v rámci stavby:" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"19.02.202124.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1591/2020Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Oščadnica v rámci stavby:" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"19.02.202124.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1592/2020Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Oščadnica v rámci stavby:" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"19.02.202124.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 06/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby:" diaľnice D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"08.02.202125.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1296/2020Obec Čičmany, 013 15 Čičmany č. 166, IČO: 00321206Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čičmany v rámci stavby: "SO 201 Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky, SO Prípojka pre ATS"05.02.202125.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 209/2021Drahomíra Jamborová, Borová 23, 010 01 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Považský Chlmec pozemok parcela č. KNC 2402/3 o výmere 168m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č.213602.03.202110.03.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 211/2021Valér Ďuroška, Kubínska 1103/2, 010 08 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Považský Chlmec : pozemok parcela č. KNC 71 o výmere 156m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2236 v podiele 1/102.03.202110.03.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 212/2021Stanislav Drahno, Hlavná 143, 010 09 BytčicaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Považský Chlmec : pozemok parcela č. KNC 323 o výmere 46m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č.172, v podiele 1/102.03.202110.03.2021
Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o nájme č. 607/2010 a Dodatku č. 1Obec Skalité, 023 14 Skalité č. 598, IČO: 00314285Dodatok k Zmluve o nájme a Dodatku č. 1 k.ú. Skalité, v rámci stavby: "Osobitná dohoda: SKV Žilina - VDJ Skalité - Kudlov - oprava objektu"15.03.202116.03.2021
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o budúcej zmluve č. 340/2018 o zriadení vecného bremenaMesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Dodatok k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Žilina v rámci stavby: " SKV Žilina - ul. Priemyselná - rekonštrukcia vodovodu"15.03.202117.03.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 426/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby:" D3 Čadca Bukov-Svrčinovec, preložka kanalizačného potrubia"29.03.202131.03.2021
Kúpna zmluva č. 252/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby:"Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"10.03.202107.04.2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1413/2020Mesto Bytča, Nám. Slovenskej republiky 1/1, 014 38 Bytča, IČO: 36672297Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB v k.ú. Veľká Bytča v rámci stavby: „Bytča - Družstevná ulica rozšírenie vodovodu - 2. etapa“.29.03.202108.04.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 385/2021Obec Dunajov, 023 02 Dunajov 222, IČO: 00314013Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Dunajov v rámci stavby: " Dunajov - prepojenie na SKV NB-ČA-ŽA"26.03.202108.04.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 433/2021Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00313971Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec", zariadenie objektu: č.SO 542-00 Preložka vodovodu, D 110 v km 37,400-37, 470 danej stavby08.04.202109.04.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 431/2021Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00313971Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec", zariadenie objektu: č.SO 545-00 Preložka vodovodu, D 110 v km 37,400-39,170 danej stavby08.04.202109.04.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 435/2021Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00313971Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec", zariadenie objektu: č.SO 541-00 Preložka vodovodu, D 225 v km 37,100-37,365 danej stavby08.04.202109.04.2021
Zmluva o zriadení vecného bremen v prospech tretej osoby č. 434/2021Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00313971Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec", zariadenie objektu: č.SO 510-00 Preložka kanalizácie, D 300 v km 37,400-37,470 danej stavby08.04.202109.04.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 436/2021Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec", zariadenie objektu: č.SO 542-00 Preložka vodovodu, DN 110 v km 37, 400-37, 470 danej stavby08.04.202109.04.2021
Zmluva č. 1708/2020 o prevode PD práv k pozemkom mesto ŽilinaMesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“ situovanú na pozemkoch v k.ú. Bánová26.03.202113.04.2021
Kolektívna zmluva 2021Kolektívna zmluva pre zamestnancov09.04.202115.04.2021
Kúpna zmluva č. 1721/2020Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: v rámci stavby: :" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, Aktivita B-Odkanalizovanie, SO 05/3C KnK - kanalizácia, m. č. Zákysučie, Rekonštrukcia ČS - Z1"15.04.202122.04.2021
Kúpna zmluva č. 439/2021Obec Povina, 023 33 Povina č. 155, IČO: 00314200Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Povina v rámci stavby: v rámci stavby: :" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce"29.04.202129.04.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1416/2020Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Lysica v rámci stavby: "Lysica-rekonštrukcia kanalizačného a vodovodného potrubia na potrubnom moste cez Varínku“26.04.202111.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 418/2019Obec Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov č. 191, IČO: 00321290Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Horný Hričov umiestnenie a uloženie inžinierských sietí (vodovodného potrubia) pre VV ASTA17.05.202117.05.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1362/2020Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Budatín v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec""06.05.202119.05.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 390/2021LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Budatín v rámci stavby: "Dunajov prepojenie na SKV NB-ČA-ŽA a vodojem".24.05.202124.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 563/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Štefan Král27.05.202127.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 564/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Ing. Július Guzma27.05.202127.05.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 565/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Ing. Július Guzma27.05.202127.05.2021
Kúpna zmluva č. 416/2021OBEC Zborov nad Bystricou, 02303 Zborov nad Bystricou č. 223, IČO: 00314366Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Zborov nad Bystricou v rámci stavby:" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"29.05.202101.06.2021
Kúpna zmluva č. 676/2020Obec Nová Bystrica, 023 05 Nová Bystrica č. 657, IČO: 00314145Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Nová Bystrica v rámci stavby:" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"03.06.202107.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 538/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Král Štefan18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 536/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Karol Hluzák18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 532/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Mária Poláková18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 530/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Mária Chabroňová18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 528/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Karol Kobzák18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 526/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Ján Blaha18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 525/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Margita Šubíková18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 522/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Ondrej Pohančeník18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 529/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Jozef Kobzák18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 520/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Mgr. Katarína Štefániková18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 516/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Lýdia Homolová18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 517/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Katerina Náležinská18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 518/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Milan Gabriš18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 521/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Ing. Ján Valko18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 523/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Anna Sobková18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 524/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Veronika Štrbová18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 527/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Gabriela Maslíková18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 531/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Katarína Buchtová18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 533/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Vincent Murár18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 534/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Anna Lašová18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 535/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Milan Babuliak18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 537/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Margita Kasalová18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 539/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Ing. Ján Valko18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 563/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Štefan Král27.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 564/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Ing. Július Guzma27.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 519/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Karol Hluzák18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 565/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" - Ing. Július Guzma18.05.202109.06.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 206/2021Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Považský Chlmec v podiele 1/1, pozemok parcela č. KNC 2393 o výmere 2815m2, LV č.963; KNC 2400/3 o výmere 1321m2, LV č.963; KNC 2402/2 o výmere 1798m2, LV č.1557; zastavaná plocha a nádvorie; obec Žilina04.06.202111.06.2021
Zmluva o účelovom úvere č. 872/2021Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140Zmluva o účelovom úvere k projektu Považský Chlmec - stoková sieť, II. etapa, dofinancovanie projektu "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"28.05.202117.06.2021
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 873/2021Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam28.05.202117.06.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1465/2020LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Oščadnica v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"07.06.202122.06.2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 30/2018_2_1000Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, Aktivita B - odkanalizovanie, SO 05/3C Krásno nad Kysucou - kanalizácia, m.č. Zákysučie, Rekonštrukcia ČS-Z1"16.06.202122.06.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 37/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"16.06.202122.06.2021
Kúpna zmluva č. 440/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Kúpna zmluva v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"16.06.202122.06.2021
Zmluva o zriadení VB č. 492/2021Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00314099Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Budatínska Lehota v rámci: právo vstupu za účelom opráv, údržby a rekonštrukcie vodovodu18.06.202124.06.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 865/2021Obec Mojš, 010 01 Mojš č. 147, IČO: 00321494Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Mojš, v rámci stavby : "SKK-ZA-ČSOV Mojš optimalizácia chodu riadenia".21.06.202130.06.2021
Kúpna zmluva č. 1129/2020Obec Klubina, 023 04 Klubina č. 81, IČO: 00314056Kúpna zmluva v k.ú. Klubina v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"28.06.202101.07.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 903/2021Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, v rámci stavby D3 Čadca Bukov - Svrčinovec v k.ú. Čadca, LV 6156, parcela KNC 9451, zastavaná plocha, výmera 556 m2, 1/1, LV 6156, parcela KNC 9455/1, orná pôda, výmera 149 m2, 1/116.06.202119.07.2021
ZOD_426_20020_dodatok_1Skupina dodávateľov "VS-C Považský Chlmec" Vodohospodárske stavby, a.s. - vedúci člen, Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, IČO 31 322 301Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 426/2020 - dielo "Považský Chlmec -stoková sieť - II. etapa"19.07.202123.07.2021
Kúpna zmluva č. 464/2021Obec Petrovice, 013 53, IČO 00321541Kúpna zmluva v k.ú. Petrovice, parcela č. KN-C 1165/4 na LV č. 61930.06.202127.07.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 903/2021Martina Ďatková, Hurbanova 2289/35, 022 01 ČadcaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec" 16.07.202103.08.2021
Zmluva o dielo č. 426/2020 Dodatok č. 1Vodohospodárske stavby a.s., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 36672297Dodatok k Zmluve o dielo č. 426/2020 v k.ú.: Považský Chlmec, stavba: "Považský Chlmec - stoková sieť - II. etapa"19.07.202105.08.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 647/2021DEWA, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50936361Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Svederník v rámci stavby: "OS IBV Svederník - Podháj, tech. infraštruktúra: SO 400 Predĺženie verejného vodovodu, SO 500 Dažďová kanalizácia, SO 501 Splašková kanalizácia"05.08.202106.08.2021
Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodu č. 144/2016 Dodatok č. 3/2021Obec Kotrčiná Lúčka, 013 02 Kotrčiná Lúčka č. 64, IČO: 00321397Dodatok k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodu v rámci stavby: vybudovaného v rámci stavby "Rozšírenie vodovodu v obci Kotrčiná Lúčka"20.08.202123.08.2021
Zmluva o prevode projektovej dokumentácie č. 905/2021Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 00648906Zmluva o prevode projektovej dokumentácie v k.ú.: Kamenná Poruba, na vodnú stavbu „Kamenná Poruba, lokalita Huboč Kanalizácia; Kamenná Poruba, lokalita Huboč Vodovod; Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“18.08.202124.08.2021
Dodatok č. 11/2021 k zmluve o nájme č. 336/2005Obec Bitarová, Bitarová 94, 010 04 Žilina, IČO: 00648957Dodatok k Zmluve o nájme verejného vodovodu v k.ú. Bitarová, v rámci stavby:"Bitarová - Pod Hájom, Rozšírenie verejného vodovodu, vetva "V"24.08.202125.08.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 745/2021Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Dunajov v rámci stavby: " Dunajov prepojenie na SKV NB-ČA-ŽA a vodojem"14.07.202102.09.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 853/2021Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča, IČO: 00321192Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Veľká Bytča, v rámci stavby: "Bytové domy Bytča - Thurzove sady"09.08.202102.09.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 927/2021Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou č. 223Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Zborov nad Bystricou, v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"30.08.202103.09.2021
Kúpna zmluva č. 597/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Kúpna zmluva v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"09.09.202116.09.2021
Kúpna zmluva č. 598/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Kúpna zmluva v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"09.09.202116.09.2021
Nájomná zmluva č. 847/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Nájomná zmluva v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"09.09.202116.09.2021
Nájomná zmluva č. 848/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Nájomná zmluva v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"09.09.202116.09.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 860/2021Obec Stará Bystrica, 023 04 Stará Bystrica č. 537, IČO: 00314307Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Stará Bystrica v rámci stavby: "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce" 14.09.202116.09.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 861/2021Obec Stará Bystrica, 023 04 Stará Bystrica č. 537, IČO: 00314307Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Stará Bystrica v rámci stavby:" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce" 14.09.202116.09.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 930/2021Obecný úrad Zbyňov, Hlavná 19/1,013 19 Zbyňov, IČO: 00321788Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Zbyňov v rámci stavby: "IBV Zbyňov, rozšírenie vodovodu"20.09.202124.09.2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 462/2021Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Žilina v rámci stavby: "SKK Žilina - Žilina - odstránenie havarijného stavu na kanalizácii v ulici Antona Petrovského"14.09.202127.09.2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 553/2021Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00314099Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby: „SKV Žilina - Kysucké Nové Mesto - Neslušská cesta - rekonštrukcia vodovodu“23.09.202128.09.2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č. 554/2021Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00314099Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby: „SKV Žilina-Kysucké Nové Mesto-Kukučínova ulica-rekonštrukcia vodovodu“23.09.202128.09.2021
Budúca kúpna zmluva č. 939/2021Obecný úrad Kotešová, 01 61 Kotešová 325, IČO: 00321389Budúca kúpna zmluva v k.ú. Kotešová, v rámci stavby: "Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Kotešová, časť Lán, Rozšírenie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie + čerpacia stanica OV"28.09.202128.09.2021
Dodatok č. 12/2021 k Zmluve o nájme č. 336/2005Obec Bitarová, 010 04 Bitarová 94, IČO: 00648957Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 336/2005 v k.ú. Bitarová, v rámci stavby: "Osobitná dohoda o financovaní MaR ATS Bitarová - Stráne"30.09.202104.10.2021
Kúpna zmluva č. 996/2021Obec Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov č. 191, IČO: 00321290Kúpna zmluva v k.ú. Horný Hričov, v rámci stavby: "Výstavba vodovodu v obci Horný Hričov"29.09.202104.10.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 590/2021LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Krásno nad Kysucou, v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"15.10.202121.10.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 889/2021Obec Klubina, 023 04 Klubina č. 81, IČO: 00314056Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Klubina, v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"06.10.202102.11.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 995/2021Obec Klubina, 023 04 Klubina č. 81, IČO: 00314056Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Klubina, v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"06.10.202102.11.2021
Kúpna zmluva č. 1315/2020Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Kúpna zmluva na pozemkoch v k.ú. Oščadnica, v rámci stavby: :" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"22.10.202103.11.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 470/2021Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik, Štiavnik č. 1350Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Štiavnik v rámci stavby: " Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča"05.11.202109.11.2021
Dodatok č. 3/2021 k zmluve o nájme č. 17/2014Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Dodatok k zmluve o nájme verejný vodovod a verejná kanalizácia v kat. území Žilina, dodatok dopĺňa predmet zmluvy o VK, ktorá bola vybudovaná v k.ú. Bánová investorom: p. Szöke15.10.202115.11.2021
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 919/2021Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby : pozemok parcela KN-C 1361/3, LV č. 1804, v k.ú. Bánová v zmysle grafickej časti GP 9/202115.10.202115.11.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1114/2021Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"07.12.202113.12.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1115/2021Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"07.12.202113.12.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena 1116/2021Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"07.12.202113.12.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena 1117/2021Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"07.12.202113.12.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1118/2021Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"07.12.202113.12.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1119/2021Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"07.12.202113.12.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1042/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: v rámci stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce" 20.12.202122.12.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 691/2021Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: v rámci stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce" 20.12.202122.12.2021