Zmluvy 2021

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Kúpna zmluva č. 1224/2020Obec Svederník, Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole, IČO: 00321664Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Svederník v rámci stavby: v rámci stavby: "Prívod vody pre radový dom sekcia A-D Svederník - Marček"11.01.202112.01.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 577/2020Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Veľká Bytča v rámci stavby: "Pšurnovice - vodovod II. etapa"27.01.202127.01.2021
Zmluva o poskytovaní poradenstva č. 13/2021P.A.T- s.r.o., Fabíniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36569038Zmluva o poskytovaní poradenstva v rámci vypracovania aktuárskej správy - výpočtu rezervy na poskytované požitky pre zamestnancov spoločnosti k 31.12.202001.02.202104.02.2021
Kúpna zmluva č 783/2020Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby: v rámci stavby: "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"03.02.202111.02.2021
Kúpna zmluva č. 1145/2020Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou v rámci stavby:"Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"03.02.202111.02.2021
Kúpna zmluva č. 258/2021Emil Golis,013 61 Kotešová č. 550Kúpna zmluva na pozemku v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby:" Prevod pozemkov pod areál a objekty čistiarne odpadových vôd v KNM"17.02.202117.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 226/2021Anna Lukáčová, 066 01 Brestov č. 111Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"16.02.202118.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1406/2020František Michnica, 023 13 Čierne č. 419 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"07.12.202018.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1709/2020Anna Číšecká, 023 13 Čierne č. 206Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202118.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1710/2020Anna Kozíková, Semeteš č. 1049, 023 55 Vysoká nad KysucouZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202118.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 227/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"16.02.202119.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1711/2020Emília Bulavová, 023 13 Čierne č. 1140Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202119.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1712/2020Božena Poláková, 023 13 Čierne č. 372Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202119.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1713/2020Viera Gavláková, Čadečka č. 658, 022 01 ČadcaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202119.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1714/2020Agnesa Gulová, Vigľašská 3010/9, 851 07 Bratislaslava-PetržalkaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1715/2020Marta Chromiaková, 023 13 Čierne č. 300Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1716/2020Mgr. Janka Janíková, Karola Kmeťku 3165/8, 010 08 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1717/2020Marta Chromiaková, 023 13 Čierne č. 300Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1718/2020Mgr. Janka Janíková, Karola Kmeťku 3165/8, 010 08 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1719/2020Rudolf Urbánek, 023 14 Skalité č. 1178Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Skalité v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1732/2020Mária Macejková, 538 61 Kočí č. 125, ČRZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1733/2020Katarína Padyšáková, 023 13 Čierne č. 1298Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 1734/2020Jaroslav Kadela, 023 13 Čierne č. 395Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k.ú. Čierne v rámci stavby: "D3 Svrčinovec - Skalité""15.01.202122.02.2021
Zmluva č. 1735/2020 o prevode PD, práv k pozemkom a potvrdení právneho nástupníctvaObec Mojš, Mojš č. 147, 010 01 ŽilinaZmluva o prevode projektovej dokumentácie v k.ú. Mojš v rámci stavby: Rozšírenie inžinierskych sietí – cesta III/2027, k.ú. Mojš: SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie verejnej kanalizácie“19.02.202122.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1590/2020Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Oščadnica v rámci stavby:" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"19.02.202124.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1591/2020Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Oščadnica v rámci stavby:" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"19.02.202124.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1592/2020Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Oščadnica v rámci stavby:" Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"19.02.202124.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 06/2021Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby:" diaľnice D3 Čadca Bukov-Svrčinovec"08.02.202125.02.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1296/2020Obec Čičmany, 013 15 Čičmany č. 166, IČO: 00321206Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čičmany v rámci stavby: "SO 201 Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky, SO Prípojka pre ATS"05.02.202125.02.2021
2021-01-12T11:13:13+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29