Výpis aktuálnych havárií s odstávkou vody

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje dočasné prerušenie zásobovania vodou z verejného vodovodu z dôvodu havárie.
Viac informácií nájdete nižšie

Uvedený predpokladaný termín odstávky je len orientačný. Pri vzniku neočakávaných technických skutočností môže byť čas odstránenia havárie predĺžený do ukončenia prác.

Ospravedlňujeme sa všetkým odberateľom za prípadné komplikácie. Ďakujeme za pochopenie.