Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov2020-02-17T19:03:00+02:00

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.sevak.sk.  

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,  podľa konkrétneho účelu spracúvania:

NÁVŠTEVY a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

UCHÁDZAČI O PRÁCU a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

NEHNUTEĽNOSTI A ZMLUVNÉ VZŤAHY a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

KOMUNIKÁCIA A POŠTA a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

ODBERATELIA -PRODUCENTI a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

OSTATNÍ ZMLUVNÍ PARTNERI a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

STOP NEPOCTIVCOM a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

ŽIADOSTI A VYJADRENIA a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

ODBERATELIA A ZMLUVNÉ VZŤAHY a Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI A FOTOGRAFIE Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

ZIADOSTI O SPRISTUPNENIE INFO PODLA INFOZAKONA a Info o spracuvani OU SEVAK.pdf

OCHRANA OZNAMOVATELOV PROTISPOLOCENSKEJ CINNOSTI a Info o spracuvani OU SEVAK.pdf

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29