Vyhľadávanie a vytyčovanie únikov vody vykonávame na vonkajších rozvodoch vodovodnej siete.

Na vytyčovanie vodovodných potrubí používame:

  • vytyčovacie prístroje: RD – 8000, RD – 8100 a METROTECH i 5000

Na lokalizáciu únikov vody používame:

  • digitálne korelátory CORRELUX P3,CORRELUX P2,CORRELUX P1
  • zemné mikrofóny HYDROLUX HL 5000 , MICRON 3