Monitoring kanalizačnej siete

Monitoring kanalizácie vykonávame moderným kamerovým systémom ECO Star 400, pomocou ktorého je možné zistiť poškodenia a celkový stav kanalizačného systému. Kameru možno použiť od veľkosti potrubia nad D 160 mm. Potrubie musí byť pred monitoringom vyčistené tlakovým vozom. Z výsledkov kontroly kanalizačného systému vyhotovujeme protokol a údaje z kontroly poskytujeme na CD.
Do menších profilov potrubí (od D 110 mm do D 160 mm vrátane) používame tlačnú kameru RAUCH – DELTA.
Z monitoringu tlačnou kamerou poskytujeme videozáznam.