Hospodárske stredisko Špeciálne činnosti okrem prác na verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v správe spoločnosti ponúka službu dovoz pitnej vody mestám, obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám vozidlami špeciálnej dopravy.

V prípade, že máte záujem využiť službu dovoz pitnej vody, vyplňte potrebné údaje v dopytovom formulári a my vás budeme kontaktovať.

Službu môžete objednať aj vyplnením tlačiva Objednávka dovoz pitnej vody na stránke dokumenty na stiahnutie a osobným doručením do podateľne v sídle spoločnosti, alebo zaslaním elektronicky na e mailovú adresu podatelna@sevak.sk

Formulár dopytu služby – dovoz pitnej vody


  Odoslaním formulára prehlasujem oboznámenie sa s podmienkami spracovania osobných údajov.
  Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov:
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy a plnenia zákonnej povinnosti. Osobné údaje uchovávame  v zmysle platnej legislatívy po dobu 10 rokov a môžu byť poskytnuté príjemcom na základe osobitných zákonov. Ako dotknutá osoba máte právo  na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v časti ochrana osobných údajov - ostatní zmluvní patrneri

  Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami k aktuálnemu Cenníku výkonov a služieb, ktoré sa nachádzajú na odkaze:
  https://www.sevak.sk/zakaznici/cennik-a-vop/

  Na dovoz pitnej vody používame vozidlá:

  • CAV Renault Kerax
  • CAV TATRA T 815