Úvod2023-03-16T10:42:38+01:00

Voda a ľudia – partneri pre život

Oznamy

Užitočné odkazy

Nezatvárajme oči pred nelegálnym vypúšťaním odpadových vôd…

SEVAK blog

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top