Loading...
Domov2021-07-01T14:54:19+02:00

Čo ponúkame

Komplexné služby mestám, obciam, podnikateľským subjektom, fyzickým osobám

 • prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V – I
 • prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K – I
 • meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
 • čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
 • vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
 • vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
 • vykonávanie technických prehliadok potrubí
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • vykonávanie odberov vzoriek a skúšok v oblasti surových, upravených, pitných, odpadových vôd a kalov s následnými analýzami
Viac info…

Nezatvárajme oči pred nelegálnym vypúšťaním odpadových vôd…

Aktuality

Spravodajstvo a aktuálne informácie

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top