S účinnosťou od 01.08.2023 je platný nový externý cenník výkonov a služieb

Cenník si môžete stiahnuť tu: cennik_01_08_2023

Oznámenie o platných cenách za zneškodnenie odpadovej vody a odpadu dovážaného do ČOV cisternami

Všeobecné obchodné podmienky k cenníku výkonov a služieb (VOP)

VOP si môžete stiahnuť tu: VOP výkonov a služieb