O spoločnosti

O spoločnosti2021-02-03T11:54:55+01:00
Chcem viac info
Chcem viac info
Chcem viac info
Chcem viac info
Chcem viac info
Chcem viac info
Chcem viac info
Chcem viac info

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29