Kontakty

Kontakty2020-07-31T09:01:01+02:00

Sídlo spoločnosti: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36 672 297
IČ DPH: SK 2022238900

Bankový ústav:
ČSOB a.s. Bratislava
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK51 7500 000 000 0025788033

Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
e mail: podatelna@sevak.sk

GPS súradnice : 49° 12´ 17.73´´ S, 18° 44´ 39.76´´ V

Generálny riaditeľ – Ing. Miroslav Kundrík
Tel.: +421 (0) 41 707 17 33
e mail: r_sekretariat@sevak.sk
Výrobný riaditeľ – Ing. Marián Martinček
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
Investičný riaditeľ – Ing. Jozef Lučivňák
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
Obchodno – ekonomická riaditeľka – Ing. Oľga Žieriková
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
Technický riaditeľ – Ing. Eduard Valluš
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
Hospodárske stredisko Vodovody – Ing. Vladimír Haluška
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
Hospodárske stredisko Kanalizácie – Peter Kubalík
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
Hospodárske stredisko Špeciálne činnosti a Správa – Ing. Miroslav Hyčko
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
Hospodárske stredisko Opravy a SMČ – Milan Lampel
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
Hospodárske stredisko Dispečing a energetika – Mgr. Jan Trulik
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11

Hospodárske stredisko Laboratórium so sídlom v Hornom Hričove – Ing. Danka Rosincová
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Tel. :    +421 (0) 905 519 939
e mail : hricov@sevak.sk

Dispečing – hlásenie porúch (nepretržitá 24 hod. služba):
+421 (0) 41 707 17 29

Ostatné kontakty

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29