Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Adresa: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
GPS súradnice: 49° 12′ 17.73″ S, 18° 44′ 39.76″ V
IČO: 36 672 297
IČ DPH: SK 2022238900
Bankový ústav: ČSOB a.s. Bratislava
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK51 7500 000 000 0025788033

Dispečing – telefonické hlásenie porúch

(nepretržitá 24 hod. služba)
Tel.: +421 (0) 41 707 17 29

Podateľňa

Tel.: +421 (0) 41 707 17 11

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. PREVÁDZKUJÚ VODOVODY A KANALIZÁCIE V OKRESOCH ŽILINA, BYTČA, ČADCA A KYSUCKÉ NOVÉ MESTO.
Vzhľadom k tomu, že evidujeme niekoľko tisíc odberných miest a žiadateľov/odberateľov s opakujúcimi sa menami a priezviskami, v záujme zrýchlenia komunikácie a eliminovania času na identifikáciu žiadateľa/odberateľa prosíme, aby ste pri Vašich požiadavkách uvádzali nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko

 • adresu odberného miesta, ak nie je zriadené parcelné číslo, obec

 • číslo zákazníckeho účtu alebo číslo odberného miesta alebo číslo faktúry

 • telefonický alebo e-mailový kontakt

Informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na odkaze:
KOMUNIKÁCIA A POŠTA a Informácie o spracúvaní OÚ SEVAK 202008

Podmienky prijímania zásielok

Adresa na prijímanie zásielok:
​Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

E-mailová adresa podateľne: podatelna@sevak.sk

Prijímané dátové formáty

Textové formáty:

 • PDF (Portable Document Format) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 2.0
 • TXT (Plain Text Format) v kódovaní UTF-8
 • ODT (Open Document Format) maximálne vo verzii 1.2 podľa Organizácie na presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS)
 • DOCX (Office Open XML)
 • XLSX (Excel Open XML)
 • CSV (Comma Separated Values)

Grafické súbory:

 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • JPG (Joint Photographic Experts Group)
 • TIF (Tagged Image File Format)

Formáty kompresie súborov:

 • ZIP
 • RAR
 • 7Z

Kontaktný formulár  Informácia o spracovaní Vašich osobných údajov.


  V prípade, že Vám nebude doručená e-mailová správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk

  Kontakt spojovateľ

  PozíciaTelefónE-mail
  Spojovateľ+421 (0) 41 707 17 11podatelna@sevak.sk

  Kontakty pre médiá a PR

  MenoTelefónE-mail
  Mgr. Dagmar Rošková+421 (0) 41 707 17 11dagmar_roskova@sevak.sk

  Kontakty na zákaznícke centrá