Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. umožňuje záujemcom návštevu vybraných vodárenských objektov ako aj objektov čistiarní odpadových vôd s odborným výkladom technologických procesov pri získavaní, úprave a distribúcii pitnej vody, resp. pri odvádzaní a čistení odpadových vôd. Cieľová skupina návštevníkov nie je ohraničená. Návštevy ponúkame školám všetkých stupňov ako aj organizáciám. Jediným limitom je počet účastníkov, ktorý je stanovený v rozsahu 15 – 30 osôb z dôvodu bezpečnosti pri pohybe na objektoch.

Záujem o návštevu je možné prejaviť zaslaním krátkej žiadosti na adresu uvedenú na podstránke Kontakty.

Prehľad exkurzií v roku 2022:

Dátum Objekt/Organizácia Počet účastníkov
SČOV Žilina
22.3.2022 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta 23

Prehľad exkurzií v roku 2021:

V roku 2021 sa z dôvodu pokračujúcich pandemických opatrení proti možnému šíreniu koronavírusu COVID-19 nekonala na pracoviskách spoločnosti žiadna exkurzia.

Prehľad exkurzií v roku 2020:

V roku 2020 sa z  dôvodov opatrení proti možnému šíreniu koronavírusu COVID-19 konala v našej spoločnosti len jedna exkurzia na objekte SČOV Žilina.

Dátum Objekt/Organizácia Počet účastníkov
SČOV Žilina
5.3.2020 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta 17

Prehľad exkurzií v roku 2019:

Dátum Objekt/Organizácia Počet účastníkov
SČOV Žilina
5.3.2019 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta 26
20.3.2019 SOŠ poľnohospodárska, Žilina 27
27.3.2019 ZŚ Višňové 27
13.5.2019 Gymnázium Hlinská ul., Žilina 25
13.5.2019 Gymnázium Hlinská ul., Žilina 26
7.10.2019 SOŠ poľnohospodárska, Žilina 15
10.10.2019 Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina 23
15.10.2019 Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina 18
17.10.2019 Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina 19
29.11.2019 Spojená škola internátna, Žilina 16
ČOV Bytča
12.3.2019 ZŠ, Súľov 14
3.6.2019 ZŠ a MŠ SUT, Veľké Rovné 12
17.6.2019 ZŠ a MŠ SUT, Veľké Rovné 12
ČOV Čadca
3.4.2019 ZŠ, Zákopčie 23
10.4.2019 ZŠ s MŠ Podzávoz, Čadca 18
16.4.2019 ZŠ s MŠ Podzávoz, Čadca 19
23.5.2019 ZŠ, Čierne Ústredie 21
6.6.2019 ZŠ a MŠ, Čadca Horelica 13
14.6.2019 ZŠ, Staškov 16
14.6.2019 ZŠ, Staškov 18
12.10.2019 ZŠ, Podvysoká 21
Úpravňa vody Nová Bystrica
17.3.2019 Klub turistov, Vysoká nad Kysucou 70
20.6.2019 ZŠ, Horelica 13
26.6.2019 SOŠDaS, Krásno nad Kysucou 14
27.6.2019 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 19
1.8.2019 Dratvárik-OZ, Slovenská Ľupča 46
14.10.2019 Spojená škola, Belá 20