Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. umožňuje záujemcom návštevu vybraných vodárenských objektov ako aj objektov čistiarní odpadových vôd s odborným výkladom technologických procesov pri získavaní, úprave a distribúcii pitnej vody, resp. pri odvádzaní a čistení odpadových vôd. Cieľová skupina návštevníkov nie je ohraničená. Návštevy ponúkame školám všetkých stupňov ako aj organizáciám. Jediným limitom je počet účastníkov, ktorý sme stanovili v rozsahu 15 – 30 osôb kvôli bezpečnosti pri pohybe na objektoch.

Záujem o návštevu je možné prejaviť zaslaním krátkej žiadosti na adresu uvedenú na podstránke Kontakty.

Prehľad exkurzií v roku 2019:

Dátum Objekt/Organizácia Počet účastníkov
SČOV Žilina
5.3.19 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta 26
20.3.19 SOŠ poľnohospodárska, Žilina 27
27.3.19 ZŚ Višňové 27
13.5.19 Gymnázium Hlinská ul., Žilina 25
13.5.19 Gymnázium Hlinská ul., Žilina 26
7.10.19 SOŠ poľnohospodárska, Žilina 15
10.10.19 Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina 23
15.10.19 Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina 18
17.10.19 Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina 19
29.11.19 Spojená škola internátna, Žilina 16
ČOV Bytča
12.3.19 ZŠ, Súľov 14
3.6.19 ZŠ a MŠ SUT, Veľké Rovné 12
17.6.19 ZŠ a MŠ SUT, Veľké Rovné 12
ČOV Čadca
3.4.19 ZŠ, Zákopčie 23
10.4.19 ZŠ s MŠ Podzávoz, Čadca 18
16.4.19 ZŠ s MŠ Podzávoz, Čadca 19
23.5.19 ZŠ, Čierne Ústredie 21
6.6.19 ZŠ a MŠ, Čadca Horelica 13
14.6.19 ZŠ, Staškov 16
14.6.19 ZŠ, Staškov 18
12.10.19 ZŠ, Podvysoká 21
Úpravňa vody Nová Bystrica
17.3.19 Klub turistov, Vysoká nad Kysucou 70
20.6.19 ZŠ, Horelica 13
26.6.19 SOŠDaS, Krásno nad Kysucou 14
27.6.19 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 19
1.8.19 Dratvárik-OZ, Slovenská Ľupča 46
14.10.19 Spojená škola, Belá 20

Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu COVID-19 je možnosť organizácie exkurzií pozastavená.

V roku 2020 sa z vyššie uvedených dôvodov konala v našej spoločnosti len jedna exkurzia na objekte SČOV Žilina. Zúčastnilo sa jej 17 záujemcov zo Žilinskej univerzity v Žiline, strojníckej fakulty.