Hospodárske stredisko Špeciálne činnosti ponúka službu čistenie a pretláčanie kanalizácie mestám, obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám vozidlami špeciálnej dopravy.

V prípade, že máte záujem využiť službu čistenie a pretláčanie kanalizácie, vyplňte potrebné údaje v dopytovom formulári a my vás budeme kontaktovať.

Službu môžete objednať aj vyplnením tlačiva Objednávka čistenie a pretláčanie kanalizácie na stránke dokumenty na stiahnutie a osobným doručením do podateľne v sídle spoločnosti, alebo zaslaním elektronicky na e mailovú adresu podatelna@sevak.sk

Formulár dopytu služby čistenie a pretláčanie kanalizácie


  Odoslaním formulára prehlasujem oboznámenie sa s podmienkami spracovania osobných údajov.
  Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov:
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy a plnenia zákonnej povinnosti. Osobné údaje uchovávame v zmysle platnej legislatívy po dobu 10 rokov a môžu byť poskytnuté príjemcom na základe osobitných zákonov. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v časti ochrana osobných údajov - ostatní zmluvní patrneri

  Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami k aktuálnemu Cenníku výkonov a služieb, ktoré sa nachádzajú na odkaze:
  https://www.sevak.sk/zakaznici/cennik-a-vop/

  Čistenie a pretláčanie kanalizačnej siete sa vykonáva špeciálnymi vozidlami určenými  k vysokotlakému, hydromechanickému čisteniu kanalizačnej siete od naplavenín, nánosov a usadenín.

  Na čistenie a pretláčanie siete sa používajú vozidlá:

  • CAS MAN Kroll – Helmers
  • CASK Renault Kerex
  • CASK Renault Midlum
  • CASK Mercedes Benz Acros Cappelloto