Na tejto stránke nájdete informácie o postupoch pri prijímaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa Zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vnútorné pravidlá, ktoré stanovujú postup pri podávaní podnetov, ich preverovaní a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie nájdete TU

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete TU