Zákazníci2018-11-11T18:49:12+01:00
26.11, 2019

Preddavky

Ponúkame odpočet meradla 1 x ročne pri zavedení preddavkových platieb Vážený odberateľ, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., (ďalej [...]

8.08, 2019

Cena vodného a stočného

Na obdobie od 2.9.2019 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2019/V zo [...]

14.07, 2019

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)

Formulár pre nahlásenie stavu meradla (vodomeru) Vážení odberatelia, v prípade, že zamestnanec našej spoločnosti nemohol vykonať odpočet meradla z [...]

14.12, 2017

Elektronická faktúra

Žiadosť o zasielanie elektronickej faktúry V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, [...]

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top