Stavba „Žilina -Trnové – kanalizácia“ bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov konečného prijímateľa – Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Projektant: SVS – projekcia, spol. s r.o. Vrútky
Dodávateľ: „Konzorcium Trnové – kanalizácia“
Stavebný dozor: MIU spol. s. r. o. Žilina
Investičné náklady: 6 297 185,15 EUR

Termíny realizácie: 03/2010 – 03/2013

V rámci projektu bolo v mestských častiach Žiliny – Trnové a Rosinky zrealizovaných:

•    dĺžka kanalizácie – 14 120 m
•    počet kanalizačných prípojok – 911

Stavba je ukončená, skolaudovaná.