Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 320/2018 o bezodplatnom prevzatí a odovzdaníSlovenská republika - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 BratislavaZmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí stavby "I/11 Čadca - most 208"03.01.201917.01.2019
Zmluva č. 1739/2017 o prevode projektovej dokumentácieObec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 00321257Zmluva o prevode projektovej dokumentácie "Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: K a V pre ulicu Osloboditeľov Dolný Hričov"22.01.201924.01.2019
Zmluva č. 271/2018 o vzájomných právach a povinnostiach konečnej úprave cesty III/2090Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach pri konečnej úprave cesty III/2090 dotknutej stavbu "Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: K a V pre ulicu Osloboditeľov Dolný Hričov"22.01.201924.01.2019
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 68/2018Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264Dodatok č. 1/2018 k zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Teplička nad Váhom, par.č. 2768/1 KN-C21.01.201925.01.2019
Zmluva o zriadení vecného bremna č. 32/2019Obec Olešná, 023 52 Olešná č. 493, IČO: 00314161Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Olešná v rámci stavby: " Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc"24.01.201925.01.2019
Nájomná zmluva č. 24/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Nájomná zmluva - prenájom pozemkov v k.ú. Brodno, realizácia stavby: D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto29.01.201930.01.2019
Zmluva č. 369/2018 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konaniaObec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264Zmluva o prevode projektovej dokumentácie na stavbu: "Miestna komunikácia - Zámostie II, Teplička nad Váhom, SO 02 VV a SO 03 SK"04.02.201906.02.2019
Zmluva č. 2/2019 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konaniaObec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o prevode PD k stavbe: "Rozšírenie verejného vodovodu, kanalizácie Turie, ulica Školská 1722"04.02.201906.02.2019
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme verejného vodovoduObec Kunerad, Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 00648892Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu, realizácia opravy Vodojemu v Kunerade11.02.201914.02.2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1595/2017Obec Hôrky, Hôrky 111, 010 04 Žilina, IČO: 00321303Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena pre siete VV RZ 5 Hôrky06.02.201919.02.2019
Dodatok č. 3/2017 k Zmluve o nájme zo dňa 23.06.2004Obec Stráža, Stráža č. 243, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 00321630Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu, realizácia opravy vodojemu - objekt vodojemu a NN prípojky k nemu14.02.201919.02.2019
Nájomná zmluva č. 379/2018Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy, Stráňavy 960, 013 25 Stráňavy, IČO: 00625221Nájomná zmluva pozemkov v k.ú. Stráňavy "Pažite"20.02.201922.02.2019
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 13/2019Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy, IČO: 00321613Budúca kúpna zmluva vodnej stavby budovanej v rámci projektu: " Stráňavy IBV Pažite - zásobovanie vodou a kanalizácia" I. etapa20.02.201922.02.2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.151/2018Žilinský samosprávny kraj územná samospráva, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rámci stavby: " SKV Bytča - Prívod vody pre IBV Bytča - Pod Hájom a rekonštrukcia vodovodu"22.02.201928.02.2019
Zmluva č. 6/2019 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konaniaObec Kotešová, 013 61 Kotešová 325, IČO: 00321389Zmluva o prevode projektovej dokumentácie vlastníctva k projektovej dokumentácii stavby "Rozšírenie vodovodu - Kotešová, časť Oblazov"11.03.201912.03.2019
Zmluva č. 75/2019 o zriadení vecného bremenaObec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 00314340Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Vysoká nad Kysucou v rámci stavby: " Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc"13.03.201913.03.2019
Zmluva č. 11/2019 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaMesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Veľká Bytča, p.č. KN-C 2180/4 v rámci stavby: "Bytča - Družstevná ulica rozšírenie vodovodu - 1. etapa"28.02.201915.03.2019
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve č. 120/2018 o zriadení vecného bremenaMesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Veľká Bytča 28.02.201915.03.2019
Zmluva č. 388/2018 o zriadení vecného bremenaMesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby: " Kanalizácia mesta Turzovka - predĺženie Turkov"29.01.201915.03.2019
Kúpna zmluva č. 43/2019Ján VrabecKúpna zmluva v k.ú. Rosina - stavba :SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie"

11.03.201915.03.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 325/2018Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Rosina v rámci stavby "IBV Višňové GRUNDY II, SO 03 Rozvod vody"10.12.201821.03.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 81/2019Miroslav OndrúšekZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čierne v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"25.03.201926.03.2019
Zmluva o zrušení vecného bremena č. 82/2019Miroslav Ondrúšek Zmluva o zrušení vecného bremena v k.ú. Čierne v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"25.03.201926.03.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 100/2019Obec Staškov, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, IČO: 00314293Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Staškov v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"26.03.201926.03.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 101/2019Obec Podvysoká, 023 57 Podvysoká č. 26, IČO: 00314196Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Podvysoká v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"27.03.201928.03.2019
Dodatok č. 5/2019 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 119/2016

Príloha_2_dodatok_5_2019

Príloha_3_dodatok_5_2019

Príloha_4_dodatok_5_2019
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Dodatok k Zmluve č. 119/2016 v rámci projektu: "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"05.03.201903.04.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 249/2018 (45/2019)Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Bytčica v rámci stavby "SKV Žilina - Bytčica - ul. Dlhá, ul. Bystrická cesta - rekonštrukcia vodovodu"03.04.201908.04.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 340/2018 (43/2019)Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Žilina v rámci stavby "SKV Žilina - ul. Priemyselná - rekonštrukcia vodovodu"03.04.201908.04.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 339/2018 (42/2019)Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Žilina v rámci stavby "SKV Žilina - Bytčica - ul. A. Bielka, Pažite, Banícka, Bystrická, Hatalova, Tehelná, Pod Dielce - rekonštrukcia vodovodu"03.04.201908.04.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 338/2018 (44/2019)Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Žilina v rámci stavby "SKK Žilina - Žilina - ul. 1. mája - rekonštrukcia kanalizácie BT DN 600/400 mm"03.04.201908.04.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 119/2019Obec Čierne, Ústredie 189, 023 13 Čierne, IČO: 00313980Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čierne v rámci stavby:" Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"04.04.201909.04.2019
Kúpna zmluva č. 97/2019Obec Stará Bystrica, 023 04 Stará Bystrica 537Kúpna zmluva v k.ú. Stará Bystrica v rámci stavby: " Rozšírenie verejného vodovodu Stará Bystrica - Bytový dvor Salajňa"29.03.201909.04.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č.127/2019 (29/3/2019)Obec Skalité, 023 14 Skalité č. 598, IČO: 00314285Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Skalité v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"16.04.201917.04.2019
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 120/2019Obec Petrovice, 013 53 Petrovice č. 80, IČO: 00321541Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy v k.ú. Petrovice v rámci stavby: "Petrovice ATS"12.04.201918.04.2019
Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania č. 4/2019Obec Raková, Ústredie 140, 023 51 Raková, IČO: 00314234Zmluva o prevode projektovej dokumentácie v rámci stavby: "Rozšírenie siete verejného vodovodu Raková U Vrobla"25.04.201926.04.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 130/2019Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331 Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"29.04.201930.04.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 121/2019Obec Hôrky, Hôrky 111, 010 04 Žilina, IČO: 00321303Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Hôrky v rámci stavby "Hôrky - vodovod, II. tlakové pásmo"24.04.201922.05.2019
Kúpna zmluva č. 44/2019Róbert VrabecKúpna zmluva v k.ú. Rosina v rámci stavby: "SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie" 26.03.201922.05.2019
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 112/2019Obec Belá, Oslobodenia 183, 013 05 Belá, IČO: 00321168Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy v k.ú. Belá v rámci stavby: "Technická infraštruktúra Belá Nižné Ohrady, splašková kanalizácia, rozšírenie vodovodu"02.05.201922.05.2019
Kolektívna zmluva na rok 2019Kolektívna zmluva pre zamestnancov29.04.201923.05.2019
Kúpna zmluva č.182/2018Obec Oščadnica, Námestie Martina Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, IČO: 00314170Kúpna zmluva v k.ú. Oščadnica v rámci stavby: verejný vodovod vybudovaný v obci Oščadnica v celkovej dĺžke 12.672,20 m20.05.201923.05.2019
Kúpna zmluva č. 111/2018Obec Stará Bystrica, 023 04 Stará Bystrica 537Kúpna zmluva v k.ú. Stará Bystrica v rámci stavby: " Stará Bystrica - vodovod II stavba, II. etapa /Slezákovia/ Vodovod I. stavba, Stará Bystrica /Rusnákovia/, Vodovod I. stavba II. etapa /Rusnákovia-Salajňa/ IBV Stará Bystrica - Brehy a Lány"20.05.201923.05.2019
Zmluva o budúcej zmluve č. 250/2018Žilinský samosprávny kraj územná samospráva, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rámci stavby: " SKV Žilina - Čadca - ul. Palárikova - rekonštrukcia vodovodu", v k.ú. Čadca14.05.201928.05.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 353/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby: " Považský Chlmec - stoková sieť - zmena stavby pred dokončením I. etapa"27.05.201928.05.2019
Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania 12/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o prevode projektovej dokumentácie vlastníctva k projektovej dokumentácii stavby "Rozšírenie vodovodu - Bánová - Nám. Sv. J. Bosca"27.05.201928.05.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 414/2019Obec Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec č. 858, IČO: 00314323Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Svrčinovec v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"28.05.201928.05.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 46/2019, (254/2018)Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby: " Považský Chlmec - existenciu inžinierských sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena"20.05.201903.06.2016
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 422/2019Obec Raková, Ústredie 140, 023 51 Raková, IČO: 00314234Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Raková v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"31.05.201903.06.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejného vodovodu č. 103/2011Obec Makov, 023 56 Makov č. 60, IČO: 00314129Dodatok k zmluve o nájme v rámci stavby: " Realizácia rekonštrukcie vodovodu SKV Žilina - Makov"30.05.201903.06.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 494/2019Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie v rámci stavby "Rozšírenie inžinierských sietí, SO 03 Vodovod"17.06.201902.07.2019
Kúpna zmluva č. 581/2019Jaroslava Vargová Kúpna zmluva v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby: "Predaj pozemkov pod areál a objekty čistiarne odpadových vôd v Kysuckom Novom Meste"15.07.201915.07.2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 339/2018 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Dodatok k zmluve o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Bytčica v rámci stavby "SKV Žilina - Bytčica - ul. A. Bielka, Pažite, Banícka, Bystrická, Hatalova"27.06.201917.07.2019
Dodatok č. 2/2019 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 394/2017Obec Kotrčiná Lúčka, 013 02 Kotrčiná Lúčka č. 64, IČO: 00321397Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena v k.ú. Kotrčiná Lúčka v rámci stavby: "Kotrčiná Lúčka - ul. Cesta pod Hrbom rekonštrukcia vodovodu"17.07.201917.07.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 33/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby "Považský Chlmec - stoková sieť - zmena stavby pred dokončením I. etapa"27.06.201917.07.2019
Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme verejného vodovodu č. 42/2010Obec Stránske, Stránske č. 168, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 00648884Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu v k.ú. Stránske, v rámci stavby: "Stránske - rozšírenie vodovodu"17.07.201918.07.2019
Dodatok č 4/2019 k zmluve o nájme č. 191/2008Obec Strečno, ul. Sokolská č. 487, 013 24 Strečno, IČO: 00321648Dodatok k zmluve o nájme v k.ú. Strečno, v rámci stavby: "Rekonštrukcia ČSOV Strečno 2"17.07.201918.07.2019
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 554/2019Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy v k.ú. Višňové v rámci stavby: "Rozšírenie verejného vodovodu, parcela č. 711"15.07.201918.07.2019
Dodatok č. 9/2017 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 10.07.2003Obec Kunerad, Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 00648892Dodatok k zmluve o nájme verejného vodovodu v k.ú. Kunerad, v rámci stavby: "Kunerad o nájme verejného vodovodu"15.07.201918.07.2019
Zmluva o zriadeni vecneho bremena Makov 584_2019.pdfObec Makov, 023 56 Makov č. 60, IČO 00314129Zmluva o zriadení vecného bremena č. 584/201922.07.201923.07.2019
Kupna zmluva 592_2019.pdfStasová Iveta, rod. StarinskáKúpna zmluva v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby: "Predaj pozemkov pod areál a objekty čistiarne odpadových vôd v Kysuckom Novom Meste"25.7.201925.7.2019
Kúpna zmluva č. 596/2019Vincent DostálKúpna zmluva v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby: "Predaj pozemkov pod areál a objekty čistiarne odpadových vôd v Kysuckom Novom Meste"02.08.201906.08.2019
Obchodná zmluva o reklamnej spolupráci č. 320/2019Dom kultúry v Čadci, Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca, IČO: 37798740Obchodná zmluva o reklamnej spolupráci, zabezpečenie reklamy, propagácia obchodného mena počas "Bartolomejského jarmoku v dňoch 24.08. - 25.08.2019"19.07.201907.08.2019
Kúpna zmluva č. 618/2019Ing. Vladimír MacašekKúpna zmluva v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby: "Predaj pozemkov pod areál a objekty čistiarne odpadových vôd v Kysuckom Novom Meste"19.08.201920.08.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 143/2018Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Kanalizácia mestská časť Turzovka - Turkov, predĺženie stoky AIV -28"08.08.201902.09.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodu č. 144/2016Obec Kotrčiná Lúčka, 013 02 Kotrčiná Lúčka č. 64, IČO: 00321397Dodatok k zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodu v k.ú. Kotrčiná Lúčka v rámci stavby: "Rozšírenie vodovodu Kotrčiná Lúčka"22.08.201903.09.2019
Kúpna zmluva č. 661/2019Ľuboš NoskovičKúpna zmluva v k.ú. Kysucké Nové Mesto v rámci stavby: "Predaj pozemkov pod areál a objekty čistiarne odpadových vôd v Kysuckom Novom Meste"03.09.201903.09.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 597/2019Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie v rámci stavby "Pitný vodovod - rozšírenie na parcelách 2959, 2953, 1770/1, 2958/1" 16.09.201916.09.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 704/2019Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00313971Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Čadca v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"07.10.201907.10.2019
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 385/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremenav k.ú. Žilina v rámci stavby: " SKV Žilina - rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie" - 1. etapa03.10.201909.10.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 674/2019Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie v rámci stavby "SKV Žilina - Turie - ul. Záhumnie rekonštrukcia vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem"12.09.201909.10.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 78/2019Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Hliník nad Váhom v rámci stavby: "SKV Bytča - Hliník nad Váhom, ul. ČSM rekonštrukcia vodovodu"07.10.201911.10.2019
Zmluva o nájme č. 92/2019Obec Skalité, Obecný úrad Skalité č. 598, 023 14 Skalité, IČO: 00314285Zmluva o nájme v k.ú. Skalité v rámci stavby: "Náhradné vodné zdroje v katastri Skalité, vodovod v lokatilte "Filipov" a "Kučapača" - trvalé riešenie21.10.201923.10.2019
Dohoda č. 706/2019 o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou "Žilina - Brodno - rozšírenie vodovodu"Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Dohoda o rozsahu úprav miestnych komunikácií v k. ú. Brodno, dotknutých stavbou: "Žilina - Brodno - rozšírenie vodovodu"22.10.201925.10.2019
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv č. 687/2019Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia za účelom vybudovania Prípojky NN a rekonštrukcie trafostanice v k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby : "SKV Žilina - rekonštrukcia trafostanice a NN prípojky pre VDJ - Považský Chlmec" 21.10.201929.10.2019
Kúpna zmluva č. 504/2019František JašurekKúpna zmluva v k.ú. Čadca v rámci stavby: "Čadca - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV"31.10.201904.11.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 732/2019Obec Zákopčie, Stred č. 824, 023 11 Zákopčie, IČO: 00314358Zmluva o zriadení vecného bremen v k.ú. Zákopčie, v rámci stavby: " Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"07.11.201907.11.2019
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 694/2019Obec Mojš, Mojš č.s. 147, 010 01 Žilina, IČO: 00321494Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Mojš v rámci stavby: " SKK ZA-ČSOV Mojš Optimalizácia chodu riadenia"05.11.201908.11.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 481/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby: " Považský Chlmec - stoková sieť - zmena stavby pred dokončením II. etapa"05.11.201912.11.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1586/6453/2019, RP č. 714/2019Slovenská republika - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Považský Chlmec, v rámci stavby: "Považský Chlmec - stoková sieť - zmena stavby pred dokončením I. etapa "09.08.201925.11.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 377/2018Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 00321257Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Dolný Hričov v rámci stavby: "Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa"20.11.201927.11.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 378/2018Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 00321257Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Dolný Hričov v rámci stavby: "Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa"20.11.201927.11.2019
Kúpna zmluva č. 363/2018Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Kúpna zmluva v k.ú. Turie v rámci stavby: "Rozšírenie vodovodu, Turie - Richtárnica"25.10.201902.12.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 386/2011Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o nájme v k.ú. Turie v rámci stavby: "Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Turie - Richtárnica a rozšírenie vodovodu Turie pri kostole"03.09.201902.12.2019
Dohoda o budúcej realizácii a spolufinancovaní stavby č. 31/2019Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796Dohoda o budúcej realizácii v k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby"Považský Chlmec - stoková sieť" - II. etapa19.11.201904.12.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena 739/2019Žilinský samosprávny kraj územná samospráva, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Považský Chlmec v rámci stavby "Považský Chlmec - stoková sieť - zmena stavby pred dokončením I. etapa"05.12.201918.12.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 787/2019Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie v rámci stavby "Rozšírenie vodovodu a verejnej kanalizácie pre siete BUTEK"09.12.201919.12.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 918/2019Obec Dlhá nad Kysucou, č. 258, 023 54 Turzovka, IČO: 00313998Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Dlhá nad Kysucou v rámci stavby: "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc"20.12.201920.12.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 738/2019Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO: 00648060Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turie v rámci stavby "Rozšírenie inžinierských sietí, SO 02 Splašková kanalizácia, SO 03 Vodovod"25.11.201920.12.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 733/2019Obec Stráža, Stráža č. 243, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 00321630Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v k.ú. Stráža v rámci stavby: " SKV Belá - Stráža, rekonštrukcia vodovodu"13.12.201920.12.2019