Zmluvy 2020

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 924/2019Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaZmluva o Zmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Bánová v rámci stavby: " prekládka vodovodného privádzača DN 350 z Lietavy, diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka"15.01.202017.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 777/2019Emília DlhopolčekováZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc" 07.01.202017.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 775/2019Emília DlhopolčekováZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc" 07.01.202017.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 776/2019Emília DlhopolčekováZmluva o zriadení vecného bremena v k.ú. Turzovka v rámci stavby "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc" 07.01.202017.01.2020
Dodatok č. 5/2019 k Zmluve o nájme č. 191/2008Obec Strečno, ul. Sokolská č. 487, 013 24 Strečno, IČO: 00321648Dodatok k Zmluve o nájme v k.ú. Strečno v rámci stavby: "Strečno, Lesná ulica, rozšírenie kanalizácie"15.01.202022.01.2020
2020-01-09T10:01:08+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29