admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 67 blog entries.

Preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu COVID-19 AKTUALIZÁCIA k 02.11.2020

2020-11-02T10:01:56+01:00

Vážení návštevníci, zákazníci, odberatelia V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ubezpečuje svojich zákazníkov a klientov, že všetky procesy súvisiace s výrobou, úpravou a dodávkou pitnej vody a likvidáciou odpadových vôd sú plnohodnotne zabezpečené. Zároveň oznamujeme, že s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania sú pre verejnosť uzatvorené pracoviská: Zákaznícke centrá v Žiline a v Čadci, Pokladňa a podateľňa v sídle spoločnosti Osobné návštevy pre účel konzultácií k vyjadrovacím činnostiam V termíne od 02.11.2020 do odvolania obmedzujeme poskytovanie nasledovných služieb pre externých zákazníkov (služby na objednávku): Vývoz žúmp a septikov Čistenie kanalizácie Dovoz pitnej vody Žiadame [...]

Preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu COVID-19 AKTUALIZÁCIA k 02.11.20202020-11-02T10:01:56+01:00

Tvrdosť vody

2020-06-15T10:00:08+01:00

Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo - svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z verejného vodovodu je jednoduchý, každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak ich prítomnosť je vo vode žiadúca. Zo zdravotného hľadiska je na pitie vhodnejšia tvrdšia voda. Štatisticky bolo preukázané, že v oblastiach s vyššou tvrdosťou vody je u obyvateľov menej kardiovaskulárnych chorôb. (1) Hodnotenie podľa : Hydrochémie, Pavel Pitter, 4 aktualizované vydáni, VŠCHT v Praze, 2009 °dH = stupeň nemecký Prepočet tvrdosti vody 1 mmol/l [...]

Tvrdosť vody2020-06-15T10:00:08+01:00

Exkurzie na našich objektoch

2020-01-10T11:52:55+01:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. umožňuje záujemcom návštevu vybraných vodárenských objektov ako aj objektov čistiarní odpadových vôd s odborným výkladom technologických procesov pri získavaní, úprave a distribúcii pitnej vody, resp. pri odvádzaní a čistení odpadových vôd. Cieľová skupina návštevníkov nie je ohraničená. Návštevy ponúkame školám všetkých stupňov ako aj organizáciám. Jediným limitom je počet účastníkov, ktorý sme stanovili v rozsahu 15 - 30 osôb kvôli bezpečenosti pri pohybe na objektoch. Prehľad exkurzií v roku 2019: Dátum Objekt/Organizácia Počet účastníkov   SČOV Žilina   5.3.19 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta 26 20.3.19 SOŠ poľnohospodárska, Žilina 27 27.3.19 ZŚ Višňové [...]

Exkurzie na našich objektoch2020-01-10T11:52:55+01:00

Preddavky

2019-12-03T09:33:33+01:00

Ponúkame odpočet meradla 1 x ročne pri zavedení preddavkových platieb Vážený odberateľ, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., (ďalej dodávateľ), Vám ponúkajú odpočet meradla 1 x ročne pri platbe preddavkov 1 x mesačne: za účelom zníženia počtu vstupov do nehnuteľnosti z dôvodu vykonania odpočtu meradla z dôvodu zvýšenia opatrnosti a bezpečnosti vlastníka nehnuteľnosti 1. PREDDAVKOVÉ PLATBY 1.1 Výhody preddavkových platieb: pravidelná mesačná platba preddavkov rovnomerné rozloženie platieb v prijateľnej výške na dlhšie časové obdobie zníženie výšky nedoplatku pri vyúčtovacej faktúre predchádzanie prerušeniu dodávky vody z dôvodu neuhradenia faktúry 1.2 Výška preddavkovej platby a spôsob úhrady Preddavková platba sa stanovuje na [...]

Preddavky2019-12-03T09:33:33+01:00

Nový Cenník výkonov a služieb

2019-10-30T11:26:01+01:00

SEVAK Cennik Vykonov a sluzieb_2019_10 externy.pdf SEVAK Cennik Vykonov a sluzieb_2019_11 externy.pdf

Nový Cenník výkonov a služieb2019-10-30T11:26:01+01:00

Cena vodného a stočného

2019-08-08T08:36:46+01:00

Na obdobie od 2.9.2019 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2019/V zo dňa 31.07.2019 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: Druh služby za cenu v €/m3 bez DPH s DPH výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,0094 1,2113 výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 0,5795 0,6954 odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,0947 1,3136 Oznam o cenach vodne stocne od 2_9_2019 do 31_12_2021 Rozhodnutie o cenach vodne stocne 2019 Na obdobie od 2.7.2018 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V [...]

Cena vodného a stočného2019-08-08T08:36:46+01:00

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)

2020-09-28T15:22:57+01:00

Formulár pre nahlásenie stavu meradla (vodomeru) Vážení odberatelia, v prípade, že zamestnanec našej spoločnosti nemohol vykonať odpočet meradla z dôvodu neprítomnosti odberateľa a zanechal odkaz, môžete stav na meradle nahlásiť od 01.09.2015 prostredníctvom nasledovného formulára : V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk 1) Údaje z formulára budú slúžiť pre účely vystavenia faktúry. 2) V prípade, že naša spoločnosť stav na meradle neobdrží, dodávateľ vyúčtuje odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtuje pri najbližšej fakturácii.

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)2020-09-28T15:22:57+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29