admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 94 blog entries.

Štandardy kvality

2021-02-02T16:00:55+01:00

Štandardy kvality - vodovody 2019.pdf Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2019 (2020-02-28) Standardy kvality - vodovody 2018.pdf Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2018 (2019-02-26) Štandardy kvality - vodovody 2017.pdf Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2017 (2018-02-23) Štandardy kvality - vodovody 2016.pdf Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu SEVAK, a.s. za rok 2016 (2017-03-02) Štandardy kvality - vodovody [...]

Štandardy kvality2021-02-02T16:00:55+01:00

Evidencia návštev SEVAK 202008

2021-01-27T12:06:23+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, titul, číslo OP, podpis. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR [...]

Evidencia návštev SEVAK 2020082021-01-27T12:06:23+01:00

Monitorovanie areálov SEVAK 202008

2021-01-27T12:02:47+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk resp. dpo@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Obrazové záznamy: Obrazové záznamy, na ktorých môžete byť identifikovateľný. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1. [...]

Monitorovanie areálov SEVAK 2020082021-01-27T12:02:47+01:00

Uchádzači o prácu SEVAK 202008

2021-01-27T11:59:19+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Kontaktné a profesijné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: [...]

Uchádzači o prácu SEVAK 2020082021-01-27T11:59:19+01:00

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy SEVAK 202008

2021-01-27T11:55:32+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a zmluvné údaje: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, kúpna cena resp. odplata za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť, údaje [...]

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy SEVAK 2020082021-01-27T11:55:32+01:00

Komunikácia a pošta SEVAK 202008

2021-01-27T11:50:47+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu [...]

Komunikácia a pošta SEVAK 2020082021-01-27T11:50:47+01:00

Odberatelia / producenti a zmluvné vzťahy SEVAK 202008

2021-01-27T11:46:43+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu, podpis, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, číslo LV a parcely odberného miesta a údaje o vlastníctve [...]

Odberatelia / producenti a zmluvné vzťahy SEVAK 2020082021-01-27T11:46:43+01:00

Ostatní zmluvní partneri SEVAK 202008

2021-01-27T11:42:27+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, pracovná pozícia resp. funkcia. Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o výške kontraktu/odmeny, údaje o platbách, údaje o pohľadávkach a záväzkoch. Na [...]

Ostatní zmluvní partneri SEVAK 2020082021-01-27T11:42:27+01:00

Stop nepoctivcom SEVAK 202008

2021-01-27T11:37:25+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Osobné údaje oznamovateľov neoprávneného odberu vody, neoprávneného vypúšťania odpadovej vody prípadne inej neoprávnenej činnosti nespracúvame ani nevyžadujeme. Identifikačné údaje osôb vykonávajúcich neoprávnenú činnosť: Meno, priezvisko, titul, adresa Údaje o neoprávnenej činnosti: Údaje o mieste neoprávneného [...]

Stop nepoctivcom SEVAK 2020082021-01-27T11:37:25+01:00

Verejné obstarávanie SEVAK 202008

2021-01-27T11:34:08+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO: 36 672 297 (ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 707 17 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis. Údaje v dokumentoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži: Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia fyzickej osoby, [...]

Verejné obstarávanie SEVAK 2020082021-01-27T11:34:08+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29