admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 78 blog entries.

Preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu

2020-03-18T13:08:21+02:00

Vážení návštevníci, zákazníci, odberatelia V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (COVID-19) spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ubezpečuje svojich zákazníkov a klientov, že všetky procesy súvisiace s výrobou, úpravou a dodávkou pitnej vody a likvidáciou odpadových vôd sú plnohodnotne zabezpečené. V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19, na území Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 zasadal Krízový štáb spoločnosti, ktorý v záujme ochrany zdravia zamestnancov spoločnosti vydal nasledovné usmernenia voči vlastným zamestnancom, ako aj voči návštevníkom, zákazníkom, klientom, odberateľom spoločnosti: S účinnosťou od 13.03.2020: - dočasne sa pre verejnosť uzatvárajú Zákaznícke centrá [...]

Preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu2020-03-18T13:08:21+02:00

Vyhlásenie súťaže – Vodomery

2020-03-09T12:37:07+02:00

Súťažné podklady k zverejneniu.pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky k zverejneniu.pdf

Vyhlásenie súťaže – Vodomery2020-03-09T12:37:07+02:00

Exkurzie na našich objektoch

2020-01-10T11:52:55+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. umožňuje záujemcom návštevu vybraných vodárenských objektov ako aj objektov čistiarní odpadových vôd s odborným výkladom technologických procesov pri získavaní, úprave a distribúcii pitnej vody, resp. pri odvádzaní a čistení odpadových vôd. Cieľová skupina návštevníkov nie je ohraničená. Návštevy ponúkame školám všetkých stupňov ako aj organizáciám. Jediným limitom je počet účastníkov, ktorý sme stanovili v rozsahu 15 - 30 osôb kvôli bezpečenosti pri pohybe na objektoch. Prehľad exkurzií v roku 2019: Dátum Objekt/Organizácia Počet účastníkov   SČOV Žilina   5.3.19 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta 26 20.3.19 SOŠ poľnohospodárska, Žilina 27 27.3.19 ZŚ Višňové [...]

Exkurzie na našich objektoch2020-01-10T11:52:55+02:00

Preddavky

2019-12-03T09:33:33+02:00

Ponúkame odpočet meradla 1 x ročne pri zavedení preddavkových platieb Vážený odberateľ, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., (ďalej dodávateľ), Vám ponúkajú odpočet meradla 1 x ročne pri platbe preddavkov 1 x mesačne: za účelom zníženia počtu vstupov do nehnuteľnosti z dôvodu vykonania odpočtu meradla z dôvodu zvýšenia opatrnosti a bezpečnosti vlastníka nehnuteľnosti 1. PREDDAVKOVÉ PLATBY 1.1 Výhody preddavkových platieb: pravidelná mesačná platba preddavkov rovnomerné rozloženie platieb v prijateľnej výške na dlhšie časové obdobie zníženie výšky nedoplatku pri vyúčtovacej faktúre predchádzanie prerušeniu dodávky vody z dôvodu neuhradenia faktúry 1.2 Výška preddavkovej platby a spôsob úhrady Preddavková platba sa stanovuje na [...]

Preddavky2019-12-03T09:33:33+02:00

Nový Cenník výkonov a služieb

2019-10-30T11:26:01+02:00

SEVAK Cennik Vykonov a sluzieb_2019_10 externy.pdf SEVAK Cennik Vykonov a sluzieb_2019_11 externy.pdf

Nový Cenník výkonov a služieb2019-10-30T11:26:01+02:00

Cena vodného a stočného

2019-08-08T08:36:46+02:00

Na obdobie od 2.9.2019 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2019/V zo dňa 31.07.2019 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: Druh služby za cenu v €/m3 bez DPH s DPH výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,0094 1,2113 výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 0,5795 0,6954 odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,0947 1,3136 Oznam o cenach vodne stocne od 2_9_2019 do 31_12_2021 Rozhodnutie o cenach vodne stocne 2019 Na obdobie od 2.7.2018 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V [...]

Cena vodného a stočného2019-08-08T08:36:46+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29