admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 77 blog entries.

Faktúry 2019

2019-01-23T09:55:32+00:00

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov  

Faktúry 20192019-01-23T09:55:32+00:00

Podporili sme Čarovné vody Slovenska

2018-12-16T22:25:57+00:00

Sme radi, že sme mohli podporiť vydanie úžasnej knihy Čarovné vody Slovenska Celú si ju môžete pozriet na tomto odkaze: https://www.cbs.sk/knihy/carovne-vody/

Podporili sme Čarovné vody Slovenska2018-12-16T22:25:57+00:00

Celozávodná dovolenka 27.12.2018 – 31.12.2018 – pracoviská zatvorené

2018-12-09T12:34:47+00:00

O Z N Á M E N I EOZNAMUJEME NAŠIM ZÁKAZNÍKOM, ŽEZ DÔVODU ČERPANIA CELOZÁVODNEJ DOVOLENKYV DŇOCH27.12.2018 - 31.12.2018BUDÚ VŠETKY PRACOVISLÁ SPOLOČNOSTIZ A T V O R E N ÉV PRÍPADE PORUCHY KONTAKTUJTE PRACOVISKO DISPEČINGU:041/707 17 29, 0905 575 347 Príloha:OZNAM zatvorene december 2018.pdf

Celozávodná dovolenka 27.12.2018 – 31.12.2018 – pracoviská zatvorené2018-12-09T12:34:47+00:00

Oznámenie o zmene prevádzkových hodín od 1.1.2019

2018-10-25T16:12:34+00:00

O Z N Á M E N I EOznamujeme našim zákazníkom, že pre zákaznícke centrá  a pokladňu platia od 01.01.2019 nové prevádzkové hodiny:Pondelok       8 00 - 12 00 hod. , 13 00 - 15 00 hod.Utorok            8 00 - 12 00 hod. , 13 00 - 15 00 hod.             Streda            8 00 - 12 00 hod. , 13 00 - 16 00 hod.Štvrtok           8 00 - 12 00 hod. , 13 00 - 15 00 hod.Piatok             8 00 - [...]

Oznámenie o zmene prevádzkových hodín od 1.1.20192018-10-25T16:12:34+00:00

Cena vodného a stočného

2019-02-06T11:01:47+00:00

Na obdobie od 2.7.2018 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V zo dňa 25.06.2018 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: CenaVaS_2018OznCeny.pdf Oznam o novej cene VaS 2018.pdf ROKY 2017 - 2021 Ceny vodného a stočného na roky 2017 - 2021 - Rozhodnutie ÚRSO Na obdobie od 3.7.2017 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0260/2017/V zo dňa 26.06.2017 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: ROKY 2017 - 2021 Ceny vodného a stočného na roky 2017 - 2021 - Rozhodnutie ÚRSO Na obdobie [...]

Cena vodného a stočného2019-02-06T11:01:47+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“

2018-03-27T14:10:06+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“ Naša spoločnosť : 1. vykonáva intenzívne kontroly pripojených a nepripojených vlastníkov nehnuteľností 2. spolupracuje s obcami ohľadom nenapojených vlastníkov nehnuteľnosti za účelom zjednania nápravy 3. predkladá podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý uloží pokutu do výšky 331 € V roku 2008 bola ukončená výstavba verejnej kanalizácie spolufinancovanej z prostriedkov Európske únie. K 28.2.2018 je celkove pripojených na verejnú kanalizáciu 99,77 [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“2018-03-27T14:10:06+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod „dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc“

2018-07-25T14:56:17+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. K 28.2.2018 sa na verejnú kanalizáciu pripojilo viac ako 78,30 % vlastníkov nehnuteľností. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod „dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc“2018-07-25T14:56:17+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu dolné Kysuce“

2018-07-25T14:57:57+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.                                     v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby  "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu  Dolné Kysuce“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. K 28.2.2018 sa na verejnú kanalizáciu pripojilo 67,26 % vlastníkov nehnuteľností. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu dolné Kysuce“2018-07-25T14:57:57+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29