admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 71 blog entries.

Tvrdosť vody

2020-06-15T10:00:08+02:00

Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo - svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z verejného vodovodu je jednoduchý, každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak ich prítomnosť je vo vode žiadúca. Zo zdravotného hľadiska je na pitie vhodnejšia tvrdšia voda. Štatisticky bolo preukázané, že v oblastiach s vyššou tvrdosťou vody je u obyvateľov menej kardiovaskulárnych chorôb. (1) Hodnotenie podľa : Hydrochémie, Pavel Pitter, 4 aktualizované vydáni, VŠCHT v Praze, 2009 °dH = stupeň nemecký Prepočet tvrdosti vody 1 mmol/l [...]

Tvrdosť vody2020-06-15T10:00:08+02:00

Preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu COVID-19 AKTUALIZÁCIA k 10.06.2020

2020-06-11T09:21:54+02:00

Vážení návštevníci, zákazníci, odberatelia V nadväznosti na priaznivú aktuálnu situáciu, a súvisiace s opatrenia pred možnou nákazou koronavírusom COVID-19, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje návštevníkom, zákazníkom, odberateľom, že všetky činnosti vykonáva v plnom rozsahu. Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam Vás prosíme o porozumenie,  trpezlivosť a tiež dodržiavanie pokynov, ktoré dostanete pri vstupe do budovy. Upozorňujeme Vás, že na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020, naďalej platí povinnosť používať ochranné rúška resp. iný spôsob prekrytia dýchacích ciest (nos, ústa) v interiéroch budov. Naši zamestnanci používajú pri osobnom kontakte ako aj pri výkone [...]

Preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu COVID-19 AKTUALIZÁCIA k 10.06.20202020-06-11T09:21:54+02:00

Exkurzie na našich objektoch

2020-01-10T11:52:55+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. umožňuje záujemcom návštevu vybraných vodárenských objektov ako aj objektov čistiarní odpadových vôd s odborným výkladom technologických procesov pri získavaní, úprave a distribúcii pitnej vody, resp. pri odvádzaní a čistení odpadových vôd. Cieľová skupina návštevníkov nie je ohraničená. Návštevy ponúkame školám všetkých stupňov ako aj organizáciám. Jediným limitom je počet účastníkov, ktorý sme stanovili v rozsahu 15 - 30 osôb kvôli bezpečenosti pri pohybe na objektoch. Prehľad exkurzií v roku 2019: Dátum Objekt/Organizácia Počet účastníkov   SČOV Žilina   5.3.19 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta 26 20.3.19 SOŠ poľnohospodárska, Žilina 27 27.3.19 ZŚ Višňové [...]

Exkurzie na našich objektoch2020-01-10T11:52:55+02:00

Preddavky

2019-12-03T09:33:33+02:00

Ponúkame odpočet meradla 1 x ročne pri zavedení preddavkových platieb Vážený odberateľ, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., (ďalej dodávateľ), Vám ponúkajú odpočet meradla 1 x ročne pri platbe preddavkov 1 x mesačne: za účelom zníženia počtu vstupov do nehnuteľnosti z dôvodu vykonania odpočtu meradla z dôvodu zvýšenia opatrnosti a bezpečnosti vlastníka nehnuteľnosti 1. PREDDAVKOVÉ PLATBY 1.1 Výhody preddavkových platieb: pravidelná mesačná platba preddavkov rovnomerné rozloženie platieb v prijateľnej výške na dlhšie časové obdobie zníženie výšky nedoplatku pri vyúčtovacej faktúre predchádzanie prerušeniu dodávky vody z dôvodu neuhradenia faktúry 1.2 Výška preddavkovej platby a spôsob úhrady Preddavková platba sa stanovuje na [...]

Preddavky2019-12-03T09:33:33+02:00

Nový Cenník výkonov a služieb

2019-10-30T11:26:01+02:00

SEVAK Cennik Vykonov a sluzieb_2019_10 externy.pdf SEVAK Cennik Vykonov a sluzieb_2019_11 externy.pdf

Nový Cenník výkonov a služieb2019-10-30T11:26:01+02:00

Cena vodného a stočného

2019-08-08T08:36:46+02:00

Na obdobie od 2.9.2019 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2019/V zo dňa 31.07.2019 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: Druh služby za cenu v €/m3 bez DPH s DPH výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,0094 1,2113 výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 0,5795 0,6954 odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,0947 1,3136 Oznam o cenach vodne stocne od 2_9_2019 do 31_12_2021 Rozhodnutie o cenach vodne stocne 2019 Na obdobie od 2.7.2018 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V [...]

Cena vodného a stočného2019-08-08T08:36:46+02:00

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)

2019-08-08T08:35:54+02:00

Formulár pre nahlásenie stavu meradla (vodomeru) Vážení odberatelia, v prípade, že zamestnanec našej spoločnosti nemohol vykonať odpočet meradla z dôvodu neprítomnosti odberateľa a zanechal odkaz, môžete stav na meradle nahlásiť od 01.09.2015 prostredníctvom nasledovného formulára : V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk alebo na t.č. +421 41 707 17 85 1) Údaje z formulára budú slúžiť pre účely vystavenia faktúry. 2) V prípade, že naša spoločnosť stav na meradle neobdrží, dodávateľ vyúčtuje odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtuje pri najbližšej fakturácii. [...]

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)2019-08-08T08:35:54+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29