dagmar_roskova@sevak.sk

About dagmar_roskova@sevak.sk

This author has not yet filled in any details.
So far dagmar_roskova@sevak.sk has created 12 blog entries.

Oslávte Svetový deň vody s nami – ponuka pre školy

2024-02-19T08:07:45+01:00

Už viac ako 30 rokov je 22. marec významným sviatkom nás „vodárov“, ktorí sa o vodu staráme, ale tiež všetkých tých, ktorým voda nie je ľahostajná. Našim spoločným poslaním je správne hospodárenie s touto životodarnou tekutinou a ochrana všetkých jej zdrojov pred ich znečisťovaním. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vynaložila a neustále vynakladá nemalé úsilie a tiež financie na to, aby znečisťovaniu vôd zabránila. Budovanie verejných kanalizácií, investície do modernizácie čistiarní odpadových vôd a ďalšie aktivity sú našim príspevkom k ochrane povrchových aj podzemných vôd v regióne severného Slovenska. Dopady znečisťovania vôd sa však dotýkajú nás všetkých, a to [...]

Oslávte Svetový deň vody s nami – ponuka pre školy2024-02-19T08:07:45+01:00

GENERÁLNY PARDON

2024-01-05T14:19:49+01:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. udeľuje generálny pardon pre producentov, ktorí sa neoprávnene pripojili na verejnú kanalizáciu a neoprávnene bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie, čím porušili § 25 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a dopustili sa tým správneho deliktu resp. priestupku. Generálny pardon sa bude uplatňovať v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 vrátane, voči producentom neoprávnene pripojeným na verejnú kanalizáciu v správe spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Celé znenie vyhlásenia generálneho pardonu nájdete TU Postup pre odberateľov na odstránenie protiprávneho konania nájdete TU [...]

GENERÁLNY PARDON2024-01-05T14:19:49+01:00

Možnosť objednania mimoriadneho vyúčtovania vodného alebo stočného

2024-02-02T09:31:12+01:00

Vážení odberatelia, producenti. V prípade vášho záujmu o - vystavenie faktúry na vodné/stočné mimo harmonogramu, - vykonanie odpočtu vodomeru mimo harmonogramu Vám budú uvedené služby poskytnuté na základe Objednávky - Mimoriadne vyúčtovanie vodného/stočného na odbernom mieste mimo harmonogramu Vyplnenú a podpísanú objednávku zašlite na adresu: podatelna@sevak.sk Vašu požiadavku následne spracujeme a vystavíme faktúru na vodné a stočné. Vystavenie faktúry a vykonanie odpočtu mimo harmonogramu je podľa Cenníka výkonov a služieb spoplatnená služba.

Možnosť objednania mimoriadneho vyúčtovania vodného alebo stočného2024-02-02T09:31:12+01:00

37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov – opäť sme potvrdili kvality „našich“

2023-09-21T09:05:20+02:00

Dňa 13. septembra 2023 sa v Bardejove konal 37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov. Organizátormi podujatia boli Asociácia vodárenských spoločností a Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach - A montáž vodovodného potrubia - B vyhľadanie a vytýčenie poruchy na potrubí Súťažiaci mali stanovené časové limity na splnenie disciplíny, súčasťou hodnotenia je aj dodržanie správneho pracovného postupu a bezpečnosti pri práci. Zástupcovia našej spoločnosti sa tradične umiestňujú na popredných miestach, a inak to nebolo ani tento rok. V disciplíne A sme sa umiestnili na 4. mieste, v disciplíne B na 1. mieste. V celkovom poradí sa SEVAK, a.s. umiestnil [...]

37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov – opäť sme potvrdili kvality „našich“2023-09-21T09:05:20+02:00

UPOZORNENIE NA PODVODNÉ SPRÁVY

2023-06-20T13:56:47+02:00

Vážení zákazníci. Dovoľujeme si Vás upozorniť na podvodné správy s výzvou na úhradu nezaplatenej faktúry, úhradu nedoplatku a pod., ktoré sa predstavujú ako telefónne číslo resp. e mailová adresa spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Upozorňujeme našich zákazníkov a odberateľov, aby v žiadnom prípade neklikali na odkazy v správach, a nezadávali osobné ani platobné údaje, ak sú od nich požadované. Zabránite tak tomu, aby ste sa stali obeťou podvodu. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pri komunikácii s klientmi nevyžaduje použitie odkazov, zadávanie osobných alebo platobných údajov ap. V prípade kontaktovania klientov s upozornením na nedoplatky, neuhradené faktúry ap. vyzýva na [...]

UPOZORNENIE NA PODVODNÉ SPRÁVY2023-06-20T13:56:47+02:00

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce

2022-07-14T13:31:34+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, vybudované v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Radôstka, Krásno nad Kysucou v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. Povinnosť pripojiť sa na verejnú [...]

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce2022-07-14T13:31:34+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top