dagmar_roskova@sevak.sk

About dagmar_roskova@sevak.sk

This author has not yet filled in any details.
So far dagmar_roskova@sevak.sk has created 7 blog entries.

37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov – opäť sme potvrdili kvality „našich“

2023-09-21T09:05:20+02:00

Dňa 13. septembra 2023 sa v Bardejove konal 37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov. Organizátormi podujatia boli Asociácia vodárenských spoločností a Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach - A montáž vodovodného potrubia - B vyhľadanie a vytýčenie poruchy na potrubí Súťažiaci mali stanovené časové limity na splnenie disciplíny, súčasťou hodnotenia je aj dodržanie správneho pracovného postupu a bezpečnosti pri práci. Zástupcovia našej spoločnosti sa tradične umiestňujú na popredných miestach, a inak to nebolo ani tento rok. V disciplíne A sme sa umiestnili na 4. mieste, v disciplíne B na 1. mieste. V celkovom poradí sa SEVAK, a.s. umiestnil [...]

37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov – opäť sme potvrdili kvality „našich“2023-09-21T09:05:20+02:00

UPOZORNENIE NA PODVODNÉ SPRÁVY

2023-06-20T13:56:47+02:00

Vážení zákazníci. Dovoľujeme si Vás upozorniť na podvodné správy s výzvou na úhradu nezaplatenej faktúry, úhradu nedoplatku a pod., ktoré sa predstavujú ako telefónne číslo resp. e mailová adresa spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Upozorňujeme našich zákazníkov a odberateľov, aby v žiadnom prípade neklikali na odkazy v správach, a nezadávali osobné ani platobné údaje, ak sú od nich požadované. Zabránite tak tomu, aby ste sa stali obeťou podvodu. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pri komunikácii s klientmi nevyžaduje použitie odkazov, zadávanie osobných alebo platobných údajov ap. V prípade kontaktovania klientov s upozornením na nedoplatky, neuhradené faktúry ap. vyzýva na [...]

UPOZORNENIE NA PODVODNÉ SPRÁVY2023-06-20T13:56:47+02:00

OZNAM – konzultačné hodiny pre cudzích investorov

2022-08-02T11:18:23+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje záujemcom o konzultácie k zmluvám o prevode majetku verejných vodovodov a verejných kanalizácií a k zmluvám o zriadení vecného bremena, že konzultácie sú poskytované v dňoch: Pondelok, streda, piatok od 7,00 do 11,00 hod. a od 12,00 do 14,00 hod.   Konzultáciu je možné vopred si dohodnúť na e mailovej adrese: dana_strazovcova@sevak.sk

OZNAM – konzultačné hodiny pre cudzích investorov2022-08-02T11:18:23+02:00

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce

2022-07-14T13:31:34+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, vybudované v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Radôstka, Krásno nad Kysucou v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. Povinnosť pripojiť sa na verejnú [...]

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce2022-07-14T13:31:34+02:00

OZNAM – zmena sídla Zákazníckeho centra v Čadci

2022-07-15T14:25:06+02:00

Oznamujeme našim zákazníkom, že Zákaznícke centrum v Čadci sídli od 01.02.2021 na novej adrese - U Kyzka 751 v Čadci. Všetky ostatné kontakty ostávajú zachované. Z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení je Zákaznícke centrum naďalej pre verejnosť uzatvorené. Odporúčame Vám využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu.

OZNAM – zmena sídla Zákazníckeho centra v Čadci2022-07-15T14:25:06+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top