dagmar_roskova@sevak.sk

About dagmar_roskova@sevak.sk

This author has not yet filled in any details.
So far dagmar_roskova@sevak.sk has created 9 blog entries.

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce – oznam o predĺžení platnosti zjednodušeného postupu na pripojenie na VV a VK

2024-07-16T10:17:14+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) z dôvodu mimoriadneho záujmu predlžuje platnosť zjednodušeného postupu pripojenia na verejnú kanalizáciu (VK), verejný vodovod (VV)  a to do 31.10.2024. Využiť predĺženie platnosti zjednodušeného postupu  je možné v opodstatnených prípadoch a  len vtedy, ak obec nerozhodla o kratšom termíne, z pôvodnej lehoty uvedenej v Metodickej príručke t.j. do 2 -och rokov odo dňa zaslania Výzvy na pripojenie nehnuteľnosti na VK, VV. Možnosť využitia zjednodušeného postupu sa vzťahuje výhradne na vlastníkov nehnuteľnosti, ktorým bolo vybudované odbočenie na VK, VV v rámci stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce. Dovoľujeme si upozorniť [...]

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce – oznam o predĺžení platnosti zjednodušeného postupu na pripojenie na VV a VK2024-07-16T10:17:14+02:00

Dotazník spokojnosti

2024-06-04T09:36:32+02:00

Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, číslo protokolu o skúške. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame: Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť? Za účelom získania spätnej väzby v rámci dotazníka spokojnosti nám [...]

Dotazník spokojnosti2024-06-04T09:36:32+02:00

Deň zdravia a dobrej nálady s kapelou HEX

2024-05-29T15:12:09+02:00

Utorok 21. máj 2024 sa niesol v znamení dobrej nálady. Dopoludnia sme si nechali otestovať svoje zdravie aj zmysly. I keď išlo o "seriózne merania", dobrá nálada nechýbala, a radi sme sa stretli aj s niektorými našimi bývalými kolegami. Popoludní nás čakala výhra v podobe koncertu kapely HEX iba pre nás ☺, ktorú naša spoločnosť vyhrala vo Veľkej fpoho hre 2023. Ďakujeme za výhru aj super náladu ☺

Deň zdravia a dobrej nálady s kapelou HEX2024-05-29T15:12:09+02:00

37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov – opäť sme potvrdili kvality „našich“

2023-09-21T09:05:20+02:00

Dňa 13. septembra 2023 sa v Bardejove konal 37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov. Organizátormi podujatia boli Asociácia vodárenských spoločností a Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach - A montáž vodovodného potrubia - B vyhľadanie a vytýčenie poruchy na potrubí Súťažiaci mali stanovené časové limity na splnenie disciplíny, súčasťou hodnotenia je aj dodržanie správneho pracovného postupu a bezpečnosti pri práci. Zástupcovia našej spoločnosti sa tradične umiestňujú na popredných miestach, a inak to nebolo ani tento rok. V disciplíne A sme sa umiestnili na 4. mieste, v disciplíne B na 1. mieste. V celkovom poradí sa SEVAK, a.s. umiestnil [...]

37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov – opäť sme potvrdili kvality „našich“2023-09-21T09:05:20+02:00

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce

2022-07-14T13:31:34+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, vybudované v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Radôstka, Krásno nad Kysucou v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. Povinnosť pripojiť sa na verejnú [...]

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce2022-07-14T13:31:34+02:00

Valné zhromaždenie – hlasovanie

2024-06-17T08:14:19+02:00

Valné zhromaždenie 26.06.2020 HlasovanieVZ_26_06_2020 Valné zhromaždenie 18.06.2021 HlasovanieVZ_18_06_2021 Valné zhromaždenie 17.06.2022 Hlasovanie_VZ_17_06_2022 Valné zhromaždenie 31.05.2023 HlasovanieVZ_31_05_2023 Valné zhromaždenie 07.06.2024 HlasovanieVZ_07_06_2024

Valné zhromaždenie – hlasovanie2024-06-17T08:14:19+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top