Dňa 13. septembra 2023 sa v Bardejove konal 37. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov. Organizátormi podujatia boli Asociácia vodárenských spoločností a Východoslovenská vodárenská spoločnosť.
Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach
– A montáž vodovodného potrubia
– B vyhľadanie a vytýčenie poruchy na potrubí
Súťažiaci mali stanovené časové limity na splnenie disciplíny, súčasťou hodnotenia je aj dodržanie správneho pracovného postupu a bezpečnosti pri práci.
Zástupcovia našej spoločnosti sa tradične umiestňujú na popredných miestach, a inak to nebolo ani tento rok. V disciplíne A sme sa umiestnili na 4. mieste, v disciplíne B na 1. mieste. V celkovom poradí sa SEVAK, a.s. umiestnil na 1. mieste.
Za reprezentáciu v disciplíne A ďakujeme kolegom Jánovi Matejíčkovi a Pavlovi Čimborovi.
Za reprezentáciu v disciplíne B ďakujeme kolegom Lukášovi Kordekovi a Petrovi Žiakovi.