Prezentácia spoločnosti a fotografie SEVAK 201805

2021-01-25T16:09:11+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Fotografie a informácie: Fotografie, videozáznamy, ďalšie osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre prezentáciu spoločnosti, spoločné fotografie z podujatí, fotografie zrealizovaných stavieb. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na [...]

Prezentácia spoločnosti a fotografie SEVAK 2018052021-01-25T16:09:11+01:00

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa infozákona SEVAK 201805

2021-01-25T15:56:28+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľov: Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa, adresa elektronickej pošty, vyžadovaná informácia,výsledok vybavenia žiadosti. Osobné údaje dotknutých osôb podľa § 9 Zákona 211/2000 Z. z: Titul, meno, priezvisko, [...]

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa infozákona SEVAK 2018052021-01-25T15:56:28+01:00

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti SEVAK 201805

2021-01-27T12:56:53+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje a údaje týkajúce sa oznámenia: Meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, ďalšie nevyhnutné údaje pre riešenie oznámenia. Údaje týkajúce sa ochrany oznamovateľov prípadne ich blízkych osôb: Meno, priezvisko, adresa, [...]

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti SEVAK 2018052021-01-27T12:56:53+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top