Ochrana osobných údajov – archív

Zásady používania cookies SEVAK 202201

2022-01-20T15:43:58+01:00

S cieľom zabezpečiť riadne a proužívateľské fungovanie našej webovej stránky využívame súbory cookies. Čo je cookie Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom zariadení (počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet) ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Aké cookies používame S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie, vylepšovanie funkcionality a bezpečný prístup k našej webovej stránke www.sevak.sk (Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.) náš portál využíva nevyhnutné cookies. Náš portál [...]

Zásady používania cookies SEVAK 2022012022-01-20T15:43:58+01:00

Návštevy SEVAK 201805

2021-01-26T16:44:53+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, titul, číslo OP, podpis. Obrazové záznamy: Obrazové záznamy, na ktorých môžete byť identifikovateľný. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov [...]

Návštevy SEVAK 2018052021-01-26T16:44:53+01:00

Uchádzači o prácu SEVAK 201805

2021-01-26T16:37:46+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Kontaktné a profesijné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie. [...]

Uchádzači o prácu SEVAK 2018052021-01-26T16:37:46+01:00

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy SEVAK 201805

2021-01-26T16:29:10+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Spracúvame Vaše osobné údaje ktoré sme získali z verejných zdrojov, najmä z katastra nehnuteľností a ktoré ste nám poskytli Vy. Identifikačné a zmluvné údaje: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, [...]

Nehnuteľnosti a zmluvné vzťahy SEVAK 2018052021-01-26T16:29:10+01:00

Komunikácia a pošta SEVAK 201805

2021-01-26T13:16:57+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje:Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvame na účely [...]

Komunikácia a pošta SEVAK 2018052021-01-26T13:16:57+01:00

Odberatelia / producenti SEVAK 201805

2021-01-26T12:18:30+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu, podpis, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, číslo LV a parcely odberného miesta a [...]

Odberatelia / producenti SEVAK 2018052021-01-26T12:18:30+01:00

Ostatní zmluvní partneri SEVAK 201805

2021-01-26T12:00:42+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis,pracovná pozícia resp. funkcia, údaje, ktoré sú súčasťou prípadných príloh zmlúv Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o [...]

Ostatní zmluvní partneri SEVAK 2018052021-01-26T12:00:42+01:00

Stop nepoctivcom SEVAK 201805

2021-01-26T11:51:27+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Osobné údaje oznamovateľov neoprávneného odberu vody,neoprávneného vypúšťania odpadovej vody prípadne inej neoprávnenej činnosti nespracúvame ani nevyžadujeme. Identifikačné údaje osôb vykonávajúcich neoprávnenú činnosť:Meno, priezvisko, titul, adresa Údaje o neoprávnenej činnosti: Údaje o mieste neoprávneného [...]

Stop nepoctivcom SEVAK 2018052021-01-26T11:51:27+01:00

Verejné obstarávanie SEVAK 201805

2021-01-26T11:42:57+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis. Údaje v dokumentoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži: Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa finančného [...]

Verejné obstarávanie SEVAK 2018052021-01-26T11:42:57+01:00

Žiadosti a vyjadrenia SEVAK 201805

2021-01-26T11:34:19+01:00

Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960. 010 01 Žilina, IČO:36 672 297(ďalej len „my“), Email: podatelna@sevak.sk, Tel: 041/ 70717 11. Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: anna_seligova@sevak.sk alebo poštou na našu adresu. Osobné údaje ktoré spracúvame: Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, údaje zo splnomocnenia, výpis z OR, výpis zo ŽR. Údaje o nehnuteľnosti: Údaje z listu vlastníctva dotknutých nehnuteľnosti, geometrický [...]

Žiadosti a vyjadrenia SEVAK 2018052021-01-26T11:34:19+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top