O spoločnosti

Štandardy kvality

2021-07-29T09:59:58+02:00

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávania pitnej vody verejnými vodovodmi a súvisiacich služieb regulovaného subjektu Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnými kanalizáciami a súvisiacich služieb regulovaného subjektu

Štandardy kvality2021-07-29T09:59:58+02:00

Výročné správy

2023-07-27T07:31:53+02:00

Dokumenty Výročná správa za rok 2006 Výročná správa za rok 2007 Výročná správa za rok 2008 Výročná správa za rok 2009 Výročná správa za rok 2010 Výročná správa za rok 2011 Výročná správa za rok 2012 Výročná správa za rok 2013 Výročná správa za rok 2014 Výročná správa za rok 2015 Výročná správa za rok 2016 Vyročná správa za rok 2017 Vyročná správa za rok 2018 Výročná správa za rok 2019 Výročná správa za rok 2020 Výročná správa za rok 2021 Výročná správa za rok 2022

Výročné správy2023-07-27T07:31:53+02:00

Prezentácia spoločnosti

2023-05-10T10:52:07+02:00

Na podstránke prezentujeme systém zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a systém odvádzania a čistenia odpadových vôd verejenou kanalizáciou. Prezentácie sú spracované formou tlačených propagačných materiálov a pre návštevníkov tohto portálu sú upravené vo formáte .pdf Podstránku budeme dopĺňať podľa toho ako budú jednotlivé vodovody a kanalizácie spracovávané. Dokumenty Skupinová kanalizácia Bytča, ČOV Bytča.pdf (2016-07-22) Skupinová kanalizácia Čadca, ČOV Čadca.pdf (2012-01-03) Skupinová kanalizácia Kysucké Nové Mesto, ČOV Kysucké Nové Mesto.pdf (2015-12-23) Skupinová kanalizácia Rajec, ČOV Rajec.pdf (2013-12-30) Skupinová kanalizácia Turzovka, ČOV Turzovka.pdf (2013-02-08) Skupinový vodovod Belá.pdf (2012-01-03) Skupinový vodovod Bytča.pdf (2016-07-22) Skupinový vodovod Žilina, časť Juhozápad (oblasť Rajeckej doliny).pdf (2012-01-03) [...]

Prezentácia spoločnosti2023-05-10T10:52:07+02:00

Výroba a prevádzka

2023-05-10T10:50:17+02:00

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií Spoločnosť prevádzkuje verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK) v obciach severného Slovenska na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, keď z celkového počtu obyvateľov regiónu 312 411 zásobuje pitnou vodou 252 297 obyvateľov v 85 obciach a zabezpečuje odvádzanie odpadovej vody od 208 387 obyvateľov v 58 obciach z celkového počtu 102 obcí. Vodovody Spoločnosť dodáva pitnú vodu prostredníctvom jedného oblastného, troch skupinových a 15 samostatných vodovodov. Dĺžka týchto vodovodov je 1 592,7 km, bez vodovodných prípojok. Kapacita vodárenských zdrojov spoločnosti je 1 741 l/s, z toho 703 [...]

Výroba a prevádzka2023-05-10T10:50:17+02:00

Európska vodná charta

2017-12-14T14:34:47+01:00

Bez vody nie je život. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná surovina  Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Je preto dôležité tieto udržovať, chrániť a podľa možnosti rozširovať  Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a ostatným živým organizmom, závislým na vode Kvalita vody musí zodpovedať požiadavkám pre rôzne spôsoby jej využitia, hlavne musí vyhovovať normám ľudského zdravia Po vrátení použitej vody do zdroja nesmie táto zabrániť ďalšiemu jej využitiu pre verejné a súkromné účely Pre zachovanie vodných zdrojov má zásadný význam rastlinstvo, predovšetkým les Vodné zdroje musia byť zachované Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodárenie s vodnými [...]

Európska vodná charta2017-12-14T14:34:47+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top