Formulár pre nahlásenie stavu meradla (vodomeru)

Vážení odberatelia,

v prípade, že zamestnanec SEVAK-u nemohol vykonať odpočet meradla z dôvodu neprítomnosti odberateľa a zanechal odkaz, môžete stav na meradle nahlásiť prostredníctvom nasledovného formulára:

    Identifikačné údaje odberateľa/producenta
    V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk

    1) Údaje z formulára budú slúžiť pre účely vystavenia faktúry.
    2) V prípade, že naša spoločnosť stav na meradle neobdrží, dodávateľ vyúčtuje odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtuje pri najbližšej fakturácii.