Všetky potrebné informácie nájdete v dokumente na tomto odkaze:

Technické podmienky pripojenia a odpojenia na VK