Kvalita vody

Aká je kvalita vody?

2018-12-26T17:48:32+01:00

Kvalita pitnej vody dodávaná našou spoločnosťou zodpovedá všeobecne platným právnym predpisom, parametre kvality vody z vodovodu na ľudskú spotrebu sú určené zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších zmien, a nariadením vlády SR č. 247/2017 Z.z., ktorý stanovuje požiadavky na pitnú vodu a rozsah a početnosť ich kontrol.

Aká je kvalita vody?2018-12-26T17:48:32+01:00

Prečo sa pitná voda chlóruje?

2018-12-26T17:46:59+01:00

Zo zákona sme povinní dodávať vodu mikrobiologicky nezávadnú. Toto zabezpečenie vykonávame chlórovaním na hodnoty predpísané legislatívou 0,05 - 0,3 mg/liter.

Prečo sa pitná voda chlóruje?2018-12-26T17:46:59+01:00

Ako zmierniť vplyv chlóru?

2018-12-26T17:45:55+01:00

V závislosti na mieste v sieti má voda slabšiu či silnejšiu arómu chlóru. Odstrániť ju môžete nasledovnými spôsobmi: pred konzumáciou nechajte vodu pár minút "odstáť" pred konzumáciou pridajte do vody pár kociek ľadu alebo pár kvapiek citrónu vodu prípadne môžete pred konzumáciou krátko prevariť

Ako zmierniť vplyv chlóru?2018-12-26T17:45:55+01:00

Aké sú podmienky vykonania rozboru pitnej vody zo studne?

2021-09-21T14:18:58+02:00

Naša spoločnosť vykonáva odber vzoriek aj ich analýzu. Cena je cca 100 €. Doprava podľa cenníka spoločnosti. Ak si zákazník vyzdvihne vzorkovnice v našom laboratóriu v Hornom Hričove a vykoná podľa pokynov našej spoločnosti odber a opätovne vzorku doručí do nášho laboratória zaplatí cenu len za vykonanie rozborov.

Aké sú podmienky vykonania rozboru pitnej vody zo studne?2021-09-21T14:18:58+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top