VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Valné zhromaždenie spoločnosti

 

 

sa uskutočnilo 2.6.2017 s programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016

5. Záver

 

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016, výročnú správu spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.

 

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 25 akcionárov z celkového počtu 109 akcionárov, čo je 22,9 %.

 

file file file file file file file file file file file file file file file
 
[CNW:Counter]