Havárie a odstávky

/Havárie a odstávky

Havárie

2017-12-19T09:31:54+00:00

Výpis aktuálnych havárií s odstávkou vody

Havárie 2017-12-19T09:31:54+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 41 700 31 50
  • +421 (0) 905 575 347