Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry 2019

2019-01-23T09:55:32+01:00

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov  

Faktúry 20192019-01-23T09:55:32+01:00

Objednávky 2018

2017-12-14T14:28:41+01:00

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Objednávky 20182017-12-14T14:28:41+01:00

Faktúry 2018

2017-12-14T14:28:25+01:00

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Faktúry 20182017-12-14T14:28:25+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top