Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Číslo faktúryPopis plneniaHodnota plnenia s/bez DPH (€)Identif. zmluva/ faktúraIdentif. obj./ faktúraDátum doručenia faktúryDodávateľ adresa IČO
820173935Úhrada za zriadené vecné bremeno v k.ú. Veľká Bytča3 432,03 bez DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ZoZVB 914/2017, k.ú. Veľká Bytča-03.01.2018Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192
720180001
Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"3 501,60 s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/2017-20.04.2018Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B , 811 06 Bratislava, IČO: 35860073
720180002Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"29 519,79 bez DPHZmluva o dielo č. 02/2018-15.05.2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180003Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"50 302,32 s DPHZmluva o dielo č. 02/2018-21.06.2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180005 Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"26 461,20 s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/2017-20.07.2018Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073
720180004 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"115 891,74 s DPHZmluva o dielo č. 02/2018-23.07.2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180006 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"126 579,77 s DPHZmluva o dielo č. 02/201814.08.2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180007
Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"
794 050,31 s DPH
Zmluva o dielo č. 02/2018
27.09.2018
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180008
Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"
36 234,00 s DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. 6/2017
12.10.2018
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073
720180009
Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"
382 846,17 s DPH
Zmluva o dielo č. 02/2018
18.10.2018
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161