Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Číslo faktúryPopis plneniaHodnota plnenia s/bez DPH (€)Identif. zmluva/ faktúraIdentif. obj./ faktúraDátum doručenia faktúryDodávateľ adresa IČO
820190616
úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Olešná
134,03 € s DPH
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 32/2019
19.03.2019
Obec Olešná, IČO 00314161
720190002 Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"41 539,20 s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/201712.4.2019Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073
720190003 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"1 862 667,97 s DPHZmluva o dielo č. 02/201824.4.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190004 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"2 637 860,58 s DPHZmluva o dielo č. 02/201820.5.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180010 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"3 041 238,54 s DPHZmluva o dielo č. 02/201815.11.2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180011 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"2 397 842,87 s DPHZmluva o dielo č. 02/201818.12.2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180012 Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"39 466,80 s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/201711.1.2019Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073
720180013 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"568 346,10 s DPHZmluva o dielo č. 02/201811.1.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190001 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"321 483,40 s DPHZmluva o dielo č. 02/201820.6.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
820191418Úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Skalité8 647,58 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. 127/201930.5.2019Obec Skalité, IČO 00314285
820191417Úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Vysoká nad Kysucou355,20 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. 75/201928.5.2019Obec Vysoká nad Kysucou, IČO 00314340
820191571Úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Turzovka169,92 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. 130/201913.6.2019Mesto Turzovka, IČO 00314331
820191600Úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Čierne6 000,30 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. 119/201917.6.2019Obec Čierne, IČO 00313980
820191858Úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Raková 337,83 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. 422/201910.7.2019Obec Raková, IČO 00314234
820191859Úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Podvysoká141,02 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. 101/201910.7.2019Obec Podvysoká, IČO 00314196
720190005 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"6 330 936,92 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201819.6.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
820191953úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Svrčinovec202,53 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. 414/201923.7.2019Obec Svrčinovec IČO 00314323
720190007 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"2 142 387,52 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201819.7.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190006 Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"49 386,00 s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/201712.7.2019Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073
820192214Úhrada za kúpu pozemku pod areál a objekty ČOV v Kysuckom Novom Meste 389,84 € s DPHKúpna zmluva č. 581/201919.8.2019Jaroslava Vargová
820192324Úhrada za kúpu pozemku pod areál a objekty ČOV v Kysuckom Novom Meste39,30 € s DPHKúpna zmluva č. 592/2019 + dokl.3.9.2019Iveta Stasová
820192487Úhrada za kúpu pozemku pod areál a objekty ČOV v Kysuckom Novom Meste 108,40 € s DPHKúpna zmluva č. 596/201923.9.2019Vincent Dostál
820192567Úhrada za kúpu pozemku pod areál a objekty ČOV v Kysuckom Novom Meste 468,21 € s DPHKúpna zmluva č. 618/20192.10.2019Ing. Vladimír Macašek
820192967Úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Makov30,20 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. 584/20194.11.2019Obec Makov IČO 00314129
820193036Úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Čadca4 509,52 € s DPHZmluva o zriadení vecného bremena č. 704/20198.11.2019Mesto Čadca IČO 00313971
820192766Úhrada za kúpu pozemku pod areál a objekty ČOV v Kysuckom Novom Meste 11,76 € s DPHKúpna zmluva č. 661/201917.10.2019Ľuboš Noskovič
720190008 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"2 860 640,98 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201816.8.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190009 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"3 609 864,96 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201818.9.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190010 Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"49 400,00 € s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/201710.10.2019Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073
720190011 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"3 064 358,62 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201814.10.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190012 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"2 001 787,07 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201813.11.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190013 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"2 029 524,55 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201819.12.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190014 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"909 135,46 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201814.1.2020STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190015 Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"47 846,40 € s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/201714.1.2020Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073