Faktúry 2019

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Číslo faktúryPopis plneniaHodnota plnenia s/bez DPH (€)Identif. zmluva/ faktúraIdentif. obj./ faktúraDátum doručenia faktúryDodávateľ adresa IČO
820190616
úhrada za zriadené vecné bremeno v k. ú. Olešná
134,03 € s DPH
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 32/2019
19.03.2019
Obec Olešná, IČO 00314161
720190002 Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"41 539,20 s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/201712.4.2019Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073
720190003 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"1 862 667,97 s DPHZmluva o dielo č. 02/201824.4.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190004 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"2 637 860,58 s DPHZmluva o dielo č. 02/201820.5.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180010 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"3 041 238,54 s DPHZmluva o dielo č. 02/201815.11.2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180011 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"2 397 842,87 s DPHZmluva o dielo č. 02/201818.12.2018STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720180012 Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"39 466,80 s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/201711.1.2019Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073
720180013 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"568 346,10 s DPHZmluva o dielo č. 02/201811.1.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720190001 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"321 483,40 s DPHZmluva o dielo č. 02/201820.6.2019STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161

 

2019-01-23T09:55:32+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29