Oznamy

Hľadáme študenta VŠ na Dohodu o brigádnickej práci študenta

2024-05-20T08:28:25+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. hľadá vhodného kandidáta na uzatvorenie Dohody o brigádnickej práci študenta (podľa § 227 Zákonníka práce) na pozíciu Administratívny zamestnanec Trvanie dohody: od 15.06.2024 na dobu určitú do 31.12.2024 (s možnosťou predĺženia) Miesto výkonu práce: sídlo spoločnosti - Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Pracovná doba: pružná v čase od 7:00 hod. – 17:00 hod. (v pracovné dni pondelok - piatok), rozsah práce 20 hodín týždenne v priemere Náplň práce, právomoci na zodpovednosti: Spracovanie dokumentov súvisiacich s verejnou kanalizáciou v nasledovnom rozsahu: aktualizácia menovitých zoznamov vybudovaných odbočení v rámci EU stavieb a vlastných investícii [...]

Hľadáme študenta VŠ na Dohodu o brigádnickej práci študenta2024-05-20T08:28:25+02:00

Oznam o uzatvorení pracovísk spoločnosti dňa 21.05.2024

2024-05-09T08:23:43+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že dňa 21.05.2024 (utorok) budú z prevádzkových príčin uzatvorené Pracoviská v sídle spoločnosti na Bôrickej ceste 1960 v Žiline Zákaznícke centrum v Čadci Laboratórium v Hornom Hričove Vaše požiadavky sme pripravení vybavovať opäť dňa 22.05.2024. Ďakujeme za pochopenie

Oznam o uzatvorení pracovísk spoločnosti dňa 21.05.20242024-05-09T08:23:43+02:00

Realizácia prípojok počas zimného obdobia

2023-11-23T08:12:08+01:00

Z dôvodu, že počas zimného obdobia (od 01.12. do 15.03.), nie je možné dodržať technologické postupy pri montáži prípojok, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pripojenie ani prípojky nezriaďuje, okrem osadenia vodomeru a vodomernej zostavy. Žiadateľom odporúčame využiť toto obdobie na vybavenie administratívnej agendy, a po splnení podmienok si dohodnúť termín realizácie prípojky  po 15. marci nasledujúceho kalendárneho roka.

Realizácia prípojok počas zimného obdobia2023-11-23T08:12:08+01:00

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce

2022-07-14T13:31:34+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, vybudované v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Radôstka, Krásno nad Kysucou v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. Povinnosť pripojiť sa na verejnú [...]

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce2022-07-14T13:31:34+02:00

Úhrady v hotovosti – oznámenie

2022-07-15T14:20:15+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje, že  zamestnanci spoločnosti, nie sú oprávnení: a) zasahovať do vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie, nakoľko podľa zákona č. 442/ 2002 Z.z. v platnom znení nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie b) prijímať platby v hotovosti za poskytované služby c) vyberať nedoplatky z vyúčtovania poskytnutých služieb a pod. Platby v hotovosti sa prijímajú výhradne v pokladni, v sídle spoločnosti,  Bôrická cesta 1960, Žilina. Úhrada platby sa potvrdzuje príjmovým pokladničným dokladom. Zamestnanec spoločnosti pri návšteve odberného miesta je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a osobným číslom. Na vyzvanie sa musí preukázať občianskym [...]

Úhrady v hotovosti – oznámenie2022-07-15T14:20:15+02:00

Upozornenie na neoprávnený zásah do meradla

2022-07-15T14:33:54+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., rámci vlastnej kontroly opakovane zistila neoprávnené zásahy do fakturačných meradiel – vodomerov. V záujme ochrany odberateľov týmto U P O Z O R Ň U J E svojich odberateľov na možné riziká, ktoré im hrozia, ak bude neoprávnený zásah na vodomere zistený. Vodomer, ktorý slúži na meranie dodávky vody z verejného vodovodu do nehnuteľnosti je: -    osadený na vodovodnej prípojke spravidla vo vodomernej šachte alebo v pivnici -    príslušenstvom verejného vodovodu -    vo vlastníctve našej spoločnosti Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách …, v znení neskorších predpisov: -    podľa [...]

Upozornenie na neoprávnený zásah do meradla2022-07-15T14:33:54+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top