Poskytovanie vyjadrení v skrátenej lehote

2021-09-13T10:32:20+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje žiadateľom o vyjadrenia, že z technických príčin až do odvolania nebudú žiadateľom poskytované vyjadrenia v skrátenej lehote t.j. do  7 pracovných dní. Ďakujeme za pochopenie.

Poskytovanie vyjadrení v skrátenej lehote2021-09-13T10:32:20+02:00

Realizácia prípojok počas zimného obdobia

2021-09-10T08:58:18+02:00

Z dôvodu, že počas zimného obdobia (od 01.12. do 15.03.), nie je možné dodržať technologické postupy pri montáži prípojok, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pripojenie ani prípojky nezriaďuje, okrem osadenia vodomeru a vodomernej zostavy. Žiadateľom odporúčame využiť toto obdobie na vybavenie administratívnej agendy, a po splnení podmienok si dohodnúť termín realizácie prípojky  po 15. marci nasledujúceho kalendárneho roka.

Realizácia prípojok počas zimného obdobia2021-09-10T08:58:18+02:00

Nové ceny vodného a stočného

2021-09-08T12:19:46+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje zákazníkom a odberateľom, že s účinnosťou od 06.09.2021 platia nové ceny vodného a stočného. Informácie sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://www.sevak.sk/zakaznici/dodavka-pitnej-vody-odvedenie-odpadovych-vod/platby-a-cena-vodne-a-stocne/cena-vodneho-a-stocneho/

Nové ceny vodného a stočného2021-09-08T12:19:46+02:00

PRACOVNÁ PONUKA – čistič kanalizačných zariadení, pracovisko v Žiline a pracovisko v Kysuckom Novom Meste

2021-09-06T13:51:03+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. hľadá vhodných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície čistič kanalizačných zariadení na pracovisko v Kysuckom Novom Meste a na pracovisko v Žiline. Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú, s možnosťou opätovného predĺženia pracovného pomeru, s nástupom od 01.10.2021. Náplňou práce uvedenej pracovnej pozície je predovšetkým zabezpečovanie plynulého odvádzania odpadových vôd do ČOV. Požiadavky na kandidáta: Vzdelanie: základné, stredné odborné Od kandidáta ďalej požadujeme: Technické myslenie Manuálnu zručnosť Dôslednosť a precíznosť Vodičský preukaz sk. B Úspešnému kandidátovi ponúkame: Mzda: od 4,52 €/hod. Mzda sa skladá zo základnej zložky a výkonnostnej sadzby. Výška základnej zložky mzdy závisí od počtu rokov [...]

PRACOVNÁ PONUKA – čistič kanalizačných zariadení, pracovisko v Žiline a pracovisko v Kysuckom Novom Meste2021-09-06T13:51:03+02:00

Uvoľňovanie opatrení – oznam

2021-09-06T13:51:24+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje návštevníkom, že na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a uvoľňujúcim sa opatreniam, budú od 10.05.2021 v štandardných prevádzkových hodinách pre verejnosť otvorené pracoviská: Zákaznícke centrá v Žiline a v Čadci, Pokladňa a podateľňa v sídle spoločnosti Osobné návštevy pre účel konzultácií k vyjadrovacím činnostiam Vzhľadom na platné opatrenia žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny našich zamestnancov spoločnosti pri vstupoch do budov. Zároveň žiadame návštevníkov, aby  počas celého pobytu v interiéroch budov spoločnosti dodržiavali hygienické opatrenia, vyplývajúce z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Naďalej  odporúčame uprednostnenie komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, poštovej služby pred osobnou [...]

Uvoľňovanie opatrení – oznam2021-09-06T13:51:24+02:00

Svetový deň vody – 22. marec – ponuka

2021-09-06T13:52:07+02:00

Svetový deň vody – zľavy na kontrolu kvality pitnej vody Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.marec pripravili Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pre občanov vo svojom regióne (okresy Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto) akciu 30 % zľava na minimálny rozbor vzorky pitnej vody podľa platnej legislatívy Zľava sa vzťahuje na kategóriu – obyvateľstvo, nie podnikateľské subjekty a to na objednávky zaslané, resp. doručené v dňoch 19.3.-26.3.2021, vrátane. Bežná cena minimálneho rozboru pitnej vody je 132,42 EUR s DPH, po zľave je to 92,69 EUR s DPH V cene je zahrnutý: odber vzorky vrátane dopravy z odberného miesta [...]

Svetový deň vody – 22. marec – ponuka2021-09-06T13:52:07+02:00

OZNAM – zmena sídla Zákazníckeho centra v Čadci

2021-09-06T13:51:50+02:00

Oznamujeme našim zákazníkom, že Zákaznícke centrum v Čadci sídli od 01.02.2021 na novej adrese - U Kyzka 751 v Čadci. Všetky ostatné kontakty ostávajú zachované. Z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení je Zákaznícke centrum naďalej pre verejnosť uzatvorené. Odporúčame Vám využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu.

OZNAM – zmena sídla Zákazníckeho centra v Čadci2021-09-06T13:51:50+02:00

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

2021-09-10T14:24:10+02:00

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V súvislosti s prebiehajúcou výstavbou vodovodu a kanalizácie v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Hvozdnica, Štiavnik, v Bytči na Družstevnej ulici a miestnych častiach Hliník a Malá Bytča touto formou informujeme občanov o postupe, ktorý je potrebné zo strany majiteľov nehnuteľností dodržať, aby im bolo v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ z jej rozpočtu vybudované vodovodné, resp. kanalizačné tzv. odbočenie. Na  odbočenie majiteľ nehnuteľnosti, na svoje náklady, pripojí vodovodnú/kanalizačnú prípojku. Počas realizácie sa vybuduje vodovodné, resp. kanalizačné odbočenie hlavného potrubia pre každú nehnuteľnosť, ktorej majiteľ vyjadrí záujem o napojenie [...]

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča2021-09-10T14:24:10+02:00

Úhrady v hotovosti – oznámenie

2021-09-06T13:53:09+02:00

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje, že  zamestnanci spoločnosti, nie sú oprávnení: a) zasahovať do vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie, nakoľko podľa zákona č. 442/ 2002 Z.z. v platnom znení nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie b) prijímať platby v hotovosti za poskytované služby c) vyberať nedoplatky z vyúčtovania poskytnutých služieb a pod. Platby v hotovosti sa prijímajú výhradne v pokladni, v sídle spoločnosti,  Bôrická cesta 1960, Žilina. Úhrada platby sa potvrdzuje príjmovým pokladničným dokladom. Zamestnanec spoločnosti pri návšteve odberného miesta je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a osobným číslom. Na vyzvanie sa musí preukázať občianskym [...]

Úhrady v hotovosti – oznámenie2021-09-06T13:53:09+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top