Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje, že  zamestnanci spoločnosti, nie sú oprávnení:
a) zasahovať do vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie, nakoľko podľa zákona č. 442/ 2002 Z.z. v platnom znení nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie
b) prijímať platby v hotovosti za poskytované služby
c) vyberať nedoplatky z vyúčtovania poskytnutých služieb a pod.

Platby v hotovosti sa prijímajú výhradne v pokladni, v sídle spoločnosti,  Bôrická cesta 1960, Žilina. Úhrada platby sa potvrdzuje príjmovým pokladničným dokladom.

Zamestnanec spoločnosti pri návšteve odberného miesta je povinný preukázať sa identifikačnou kartou s menom a osobným číslom. Na vyzvanie sa musí preukázať občianskym preukazom.

Akékoľvek podozrivé správanie zamestnancov spoločnosti alebo osôb vydávajúcich sa za zamestnancov spoločnosti je potrebné urýchlene nahlásiť na:

a) vodárenský dispečing s nepretržitou 24 hod. službou, č. t. +421 41 707 17 29, +421 905 575 347

b) e-mailom prostredníctvom stránky www.sevak.sk, https://www.sevak.sk/kontaktne-adresy/napiste-nam

c) útvar organizačno – personálny, č. t. +421 41 707 17 11 (Mgr. Rošková)