About sevak

This author has not yet filled in any details.
So far sevak has created 3 blog entries.

Realizácia prípojok počas zimného obdobia

2021-09-10T08:58:18+02:00

Z dôvodu, že počas zimného obdobia (od 01.12. do 15.03.), nie je možné dodržať technologické postupy pri montáži prípojok, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pripojenie ani prípojky nezriaďuje, okrem osadenia vodomeru a vodomernej zostavy. Žiadateľom odporúčame využiť toto obdobie na vybavenie administratívnej agendy, a po splnení podmienok si dohodnúť termín realizácie prípojky  po 15. marci nasledujúceho kalendárneho roka.

Realizácia prípojok počas zimného obdobia2021-09-10T08:58:18+02:00

Objednávky 2019

2019-01-23T09:55:34+01:00

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Objednávky 20192019-01-23T09:55:34+01:00

Výzva – na pripojenie na verejný vodovod/kanalizáciu “ Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“

2021-09-09T14:35:38+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. v y z ý v a j úvlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.Pripojením nehnuteľnosti na:- verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti- verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie.Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, [...]

Výzva – na pripojenie na verejný vodovod/kanalizáciu “ Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“2021-09-09T14:35:38+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top