S cieľom zabezpečiť riadne a proužívateľské fungovanie našej webovej stránky využívame súbory cookies.

Čo je cookie

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom zariadení (počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet) ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Aké cookies používame

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie, vylepšovanie funkcionality a bezpečný prístup k našej webovej stránke www.sevak.sk (Prevádzkovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.) náš portál využíva nevyhnutné cookies.

Náš portál môže využívať aj iné/nie nevyhnutné súbory cookies, ktoré však využívame len vtedy, ak nám pri návšteve našej webovej stránky poskytnete súhlas s ich ukladaním.

Zoznam nevyhnutných cookies

NázovTypDoba uchovávaniaÚčelPoskytovateľInfolink
Google AnalyticsAnalytické24 mesiacovzískavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránkyGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrelandBližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Zoznam iných/nie nevyhnutných cookies

NázovTypDoba uchovávaniaÚčelPoskytovateľInfolink

V súčasnosti nevyužívame žiadne iné/ nie nevyhnutné súbory cookies na základe Vášho súhlasu.

Ako zmeniť a kontrolovať súbory cookies

Nevyhnutné súbory cookies nie je možné nastaviť alebo vymazať.

Nastavenie iných/ nie nevyhnutných súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na ikonu „Cookies“ a následne „prijať“ alebo „odmietnúť“ iné/nie nevyhnutné súbory cookies.

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje nastavenie ukladania cookies. Prostredníctvom nastavenia Vášho prehliadača môžete zmeniť a kontrolovať súbory cookies.

Pozrite si, ako je možné spravovať cookies v najpoužívanejších prehliadačoch:

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Apple Safari

Súbory cookies môžete zmeniť alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org alebo allaboutcookies.org.

Budeme rešpektovať, pokiaľ odmietnete používanie súborov cookies vo Vašom prehliadači. Pri takomto nastavení Vám však nevieme garantovať úplnú funkčnosť našej stránky.

Vaše práva

Ak ide o Vaše osobné údaje, máte nasledovné práva:

  • Právo na odvolanie súhlasu
  • Právo na prístup k Vašim osobným údajom
  • Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
  • Právo na vymazanie osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania
  • Právo na prenos Vašich osobných údajov
  • Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na kontaktné údaje uvedené nižšie.

Kontaktné údaje

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 01 Žilina
Email: podatelna@sevak.sk
Tel: 041/ 707 17 11

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich práv môžete kontaktovať zodpovednú osobu: dpo@sevak.sk.