Vážený vlastník nehnuteľnosti,

spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (ďalej SEVAK) ukončila v 02/2022 stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, ktorou sa vytvorili podmienky na pripojenie nehnuteľností na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu. V prípade, že sa vlastník nehnuteľnosti pripojil na verejnú kanalizáciu, je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť bezodkladne prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie SEVAK-u. Uvedenú povinnosť môžete splniť odoslaním nižšie uvedeného formulára.

  1. Identifikačné údaje odberateľa/producenta

  2. Oznámenie pripojenia

  3. Adresa nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu

  3. Dátum pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

  4. Pri napojení na verejnú kanalizáciu sa spôsob množstva odvedenej odpadovej vody určuje podľa zdroja pitnej vody


  Vlastník označí zdroj/je vody, ktorý/é sa využíva/jú v nehnuteľnosti.

  *povinný údaj

  Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov:
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy a plnenia zákonnej povinnosti. Osobné údaje sme povinní uchovávať až 10 rokov po roku ukončenia zmluvy a môžu byť poskytnuté príjemcom na základe osobitných zákonov. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania... Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.sevak.sk/ochrana-osobnych-udajov/odberatelia-producenti-a-zmluvne-vztahy/

  1) Uvedené informácie slúžia pre evidenciu, vypracovanie zmluvy a vykonanie kontroly napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
  2) V prípade potreby doplňujúcich informácii Vás bude kontaktovať príslušný zamestnanec našej spoločnosti.
  V prípade, že Vám nebude doručená  e-mailovú správa o prijatí Vášho formulára, prosím kontaktujte spoločnosť SEVAK e-mailom: podatelna@sevak.sk

  KONTAKTNÉ ÚDAJE A PREVÁDZKOVÉ HODINY
  Spojovateľ: + 421 41 707 17 11, pri komunikácii je potrebné uviesť názov obce, mestskej časti a Váš hovor bude presmerovaný na príslušnú pracovníčku zákazníckeho centra.

  Prevádzkové hodiny v zákazníckych centrách Žilina, Čadca
  Pondelok, Utorok, Štvrtok: 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.
  Streda: 8.00 – 12 00 hod., 13.00 – 16.00 hod., Piatok: 8.00 – 12.00 hod.