Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo – svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z verejného vodovodu je jednoduchý, každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak ich prítomnosť je vo vode žiadúca.

Zo zdravotného hľadiska je na pitie vhodnejšia tvrdšia voda. Štatisticky bolo preukázané, že v oblastiach s vyššou tvrdosťou vody je u obyvateľov menej kardiovaskulárnych chorôb.

celková tvrdosť vody (1)°dHmmol/l
voda veľmi mäkká0 až 40 až 0,72
voda mäkká4 až 80,72 až 1,43
voda stredne tvrdá8 až 121,43 až 2,14
voda dosť tvrdá12 až 182,14 až 3,21
voda tvrdá18 až 303,21 až 5,35
voda veľmi tvrdánad 30nad 5,35

(1) Hodnotenie podľa : Hydrochémie, Pavel Pitter, 4 aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009
°dH = stupeň nemecký

Prepočet tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,6 dH°
1°dH = 0,1783 mmol/l

Odporúčaná tvrdosť pitnej vody:
Platná Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR uvádza ako odporúčanú hodnotu 1,1 až 5 mmol/l (6,16 – 28 °dH)

V priloženom dokumente Vám ponúkame údaje o tvrdosti vody v jednotlivých obciach okresov Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Aktualizácia údajov: 29.04.2024

Dokumenty

Tvrdosť pitnej vody