Vodomer

Ako mám postupovať pri požiadavke na preskúšanie vodomeru?

2022-07-13T14:47:52+02:00

Ak má odberateľ požiadavku na preskúšanie meradla vypíše tlačivo Žiadosť o preskúšanie meradla (tlačivo nájdete TU, ktorú predloží Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám, a.s. Ak sa zistí, že meradlo vyhovuje metrologickému zákonu a zaznamenáva množstvo pretečeného objemu vody v dovolených odchýlkach, všetky náklady znáša odberateľ.

Ako mám postupovať pri požiadavke na preskúšanie vodomeru?2022-07-13T14:47:52+02:00

Ako zabezpečiť vodomer pred zamrznutím?

2019-02-06T09:42:25+01:00

Odberateľ nemusí mať obavu o zamrznutie vodomeru, ak je vodomerná šachta dostatočne priestranná (o minimálnych rozmeroch 90x120 cm, so svetlosťou okolo 180 cm) je dobre zaizolovaná (poklop je utesnený a presne dosadá) a voda je denne používaná. Ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vo vodomernej šachte) a nie sú splnené predchádzajúce podmienky je potrebné urobiť nasledovné opatrenia - umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napr.: polystyrénovú dosku (je vhodné ju pripevniť na spodnú plochu príklopu vonkajšej vodomernej šachty izolačnú vatu (nie sklenú) plastové vrece naplnené drveným polystyrénom (Upozornenie: v žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré ľahko podliehajú hnilobe.) dbajte [...]

Ako zabezpečiť vodomer pred zamrznutím?2019-02-06T09:42:25+01:00

Kto zabezpečuje vodomery pre obecné vodovody?

2018-12-29T20:38:20+01:00

Vodomery namontované na vodovodných prípojkách zriadených na vodovodoch, ktoré nie sú v prevádzke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., zabezpečuje obecný úrad alebo ním poverený prevádzkovateľ vodovodu, resp. prevádzkovateľ verejného vodovodu. Na vodovodoch, ktoré prevádzkujeme,  zabezpečuje vodomery naša spoločnosť.

Kto zabezpečuje vodomery pre obecné vodovody?2018-12-29T20:38:20+01:00

Ako sa o vodomer starať?

2018-12-29T20:35:44+01:00

Fakturačný vodomer nie je vo Vašom vlastníctve, preto ste ako odberateľ povinný chrániť ho pred poškodením a udržiavať vodomernú zostavu vo funkčnom stave. Vodomer nevyžaduje z Vašej strany žiadnu zvláštnu údržbu. Najväčším nebezpečenstvom je pre vodomer zima a mráz, ktoré môžu ovplyvniť jeho funkčnosť.

Ako sa o vodomer starať?2018-12-29T20:35:44+01:00

Ako často je potrebné meniť vodomer?

2018-12-29T20:32:14+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., zabezpečuje výmenu fakturačných vodomerov pravidelne každých šesť rokov bezplatne. Výmena vodomerov na žiadosť zákazníka je v prípade zistenia, že je meradlo v poriadku, fakturovaná ako platená služba podľa skutočných vzniknutých nákladov. V prípade, že bolo meradlo chybné, je táto výmena bezplatná.

Ako často je potrebné meniť vodomer?2018-12-29T20:32:14+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top