Rôzne

Prečo si odberateľ nájde lístok na odpočet aj keď je doma?

2018-12-20T08:31:36+01:00

Zamestnanci vykonávajúci odpočet zazvonia alebo zaklopú na dvere nehnuteľnosti pokiaľ sú prístupné, nevstupujú na pozemky ohradené plotom. Ak zamestnancom nie je sprístupnený vodomer nevstupujú do nehnuteľnosti a vložia do schránky lístok na vykonanie odpočtu.

Prečo si odberateľ nájde lístok na odpočet aj keď je doma?2018-12-20T08:31:36+01:00

Čo robiť v prípade, že sa vodomerná šachta nachádza hlboko pod nánosom snehu, ľadu a nie je prístupná? Prečo si odberateľ nájde lístok na samoodpočet vodomeru?

2018-12-20T08:31:37+01:00

Zamestnanci vykonávajúci odpočet nevykonávajú odstraňovanie snehu, ľadu, predmetov, ktoré zabraňujú odpočtu vodomera. Ak nie je sprístupnený vodomer vložia do schránky lístok na vykonanie odpočtu.

Čo robiť v prípade, že sa vodomerná šachta nachádza hlboko pod nánosom snehu, ľadu a nie je prístupná? Prečo si odberateľ nájde lístok na samoodpočet vodomeru?2018-12-20T08:31:37+01:00

Ako postupovať pri napúšťaní bazéna?

2021-09-21T15:47:47+02:00

Je potrebné, aby ste nám doručili objednávku na dovoz vody cisternou. Tlačivo nájdete v časti dokumenty na stiahnutie na tomto odkaze: https://www.sevak.sk/zakaznici/dokumenty-na-stiahnutie/#objednavky-sluzieb

Ako postupovať pri napúšťaní bazéna?2021-09-21T15:47:47+02:00

Čo sa môže vypúšťať do verejnej kanalizácie a čo nie?

2018-12-20T08:31:37+01:00

Vo všeobecnosti je možné vypúšťať tieto odpadové vody: splaškové odpadové vody priemyselné odpadové vody zrážkové vody (v prípade jednotnej kanalizácie) podzemné vody ( iba výnimočne) ostatné odpadové vody (hasenie požiaru) Do verejnej kanalizácie nie je možné vypúšťať látky: rádioaktívne, infekčné a iné ohrozujúce zdravie, alebo bezpečnosť obsluhovateľov kanalizácie, prípadne obyvateľstva, alebo spôsobujúce nadmerný zápach narušujúce materiál stokovej siete, alebo objektov na nej, vrátane ČOV spôsobujúce prevádzkové závady, alebo poruchy v prietoku stokovej siete ( biologický odpad, zvyšky jedál, tuky a oleje) horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria výbušné, dusivé, alebo otravné zmesi nezávadné látky, [...]

Čo sa môže vypúšťať do verejnej kanalizácie a čo nie?2018-12-20T08:31:37+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top