Objednávky 2019

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Číslo obj.Popis plneniaHodnota plnenia s/bez DPHIdentifikácia zmluva/ objednávkaDátum vyhotoveniaDodávateľ adresa IČOObjednávku podpísal (meno, funkcia)
2019-01-23T09:55:34+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29