Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby č. 1312/2021Martina Ďatková, Hurbanova 2289/35, 022 01 ČadcaZmluva o zriad. VB v prospech tretej os. na pozemku v k.ú. Čadca v rámci stavby: "D3 Čadca Bukov - Svrčinovec" - Martina Ďatková26.11.202112.01.2022