Na obdobie od 2.9.2019 do 31.12.2021 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2019/V zo dňa 31.07.2019 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

Oznam o cenach vodne stocne od 2_9_2019 do 31_12_2021

Rozhodnutie o cenach vodne stocne 2019

Na obdobie od 2.7.2018 do 31.12.2021 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V zo dňa 25.06.2018 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9765 €1,1718 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
1,0669 €1,2803 €

CenaVaS_2018OznCeny.pdf

Oznam o novej cene VaS 2018.pdf

ROKY 2017 – 2021

Na obdobie od 3.7.2017 do 31.12.2021 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0260/2017/V zo dňa 26.06.2017 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
1,0483 €1,2580 €

ROKY 2017 – 2021

Na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0163/2017/V zo dňa 24.02.2017 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9797 €1,1756 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

ROKY 2015 – 2016

Na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2016 :

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0071/2014/V zo dňa 18.11.2013 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9797 €1,1756 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

1. Vzhľadom k tomu, že ceny oproti roku 2014 sa nemenia, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. nebudú vykonávať odpočty z dôvodu zmeny ceny.

2. Ceny platia počas rokov 2015 – 2016, pokiaľ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nezmení cenové rozhodnutie.

ROK 2014

Na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0071/2014/V zo dňa 18.11.2013 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9797 €1,1756 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

1. Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po 1.1.2014.

2. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné v predchádzajúcom období.

3. Ak sa spotreba určuje iným spôsobm (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.), ako spôsobom uvedeným v bode 1., dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 01.01.2014.

ROK 2013

Na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0117/2013/V zo dňa 27.11.2012 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9500 €1,1400 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

1. Vzhľadom k tomu, že sa ceny nemenia, nebude spoločnosť vykonávať mimoriadne odpočty z dôvodu zmeny ceny. Ceny sa budú uplatňovať po vykonaní odpočtu meradiel podľa harmonogramu odpočtov po 1.1.2013.

2. Pri určení spotreby iným spôsobom sa bude cena uplatňovať po 1.1.2013.

ROK 2012

Na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0042/2012/V zo dňa 24.11.2011 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,9126 €1,0951 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9500 €1,1400 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,5241 €0,6289 €

1. Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po termíne 01.01.2012. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné pre predchádzajúce obdobie.

2. Ak sa spotreba určuje iným spôsobm (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.), ako spôsobom uvedeným v bode 1., dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 01.01.2012.

ROK 2011

Na obdobie od 29.3.2011 do 31.12.2011 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0164/2011/V zo dňa 23.3.2011 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,8400 €1,0080 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9500 €1,1400 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,4347 €0,5216 €

1. Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po termíne 29.3.2011. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné pre predchádzajúce obdobie.

2. Ak sa spotreba určuje iným spôsobm (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom uvedeným v bode 1., dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 29.3.2011.

Na obdobie od 1.1.2011 do 29.3.2011 :

je stanovená ako pevná cena v Cenníku výkonov a služieb spoločnosti v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0089/2011/V zo dňa 23.11.2011 (www.urso.gov.sk) :

cena vodného a stočnéhobez DPHs DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom0,8000 €0,9600 €
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou (€/m3)
0,9500 €1,1400 €
cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom (€/m3)
0,4140 €0,4968 €

1. Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po termíne 1.1.2011. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné pre predchádzajúce obdobie.

2. Ak sa spotreba určuje iným spôsobm (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom uvedeným v bode 1., dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 1.1.2011.