Dobré rady ako ušetriť

 1. Viac ušetríte, ak odstránite všetky úniky vody, kvapkajúce kohútiky a nahradíte ich pákovými batériami, ktoré šetria vodu až o 30 %. Kvapkajúcim kohútikom odtečie až 160 litrov za mesiac.
 2. Viac ušetríte, ak sa sprchujete ako kúpete. Sprchovanie má byť krátke, pri nanášaní sprchovacieho šampónu nenechávajte vodu tiecť.
 3. Viac ušetríte, ak máte na sprche úsporné sprchovacie hlavice vybavené prietokovými regulátormi, ktoré znižujú spotrebu vody až o 30-40 %.
 4. Viac ušetríte, ak máte kombinované WC ako klasické WC.
 5. Viac ušetríte, ak umývate riad vo vode napustenej v dreze alebo umývate riad s batériami vybavenými prietokovými regulátormi vody alebo umývate riad v umývačke riadu, ktorú zapínate len ak je plná. Staršie typy umývačiek riadu spotrebovali až 40 litrov, novšie cca 15 litrov.
 6. Viac ušetríte, ak využijete moderné práčky, ktoré vďaka progresívnym technológiám v porovnaní s práčkami z 80. rokov spotrebujú takmer o 20 % vody menej. Staršie práčky spotrebovali až 95 litrov novšie práčky 40-50 litrov.
 7. Viac ušetríte, ak používate predpranie pri praní len pri zvlášť znečistenej bielizni.
 8. Viac ušetríte, ak naplníte celý objem práčky v závislosti od druhu bielizne.
 9. Viac ušetríte, ak osobnú hygienu (čistenie zubov, holenie) nevykonávate pri tečúcej vode.
 10. Viac ušetríte, ak pravidelne sledujte spotrebu vody a rozdiely v spotrebách, ktoré môžu signalizovať možné úniky, priebežne odstraňujete.
 11. Porovnajme spotreby vody :
  1. klasické WC jedno spláchnutie – 7 l
  2. kombinované WC s duálnym splachovaním – jedno spláchnutie – 6 l, 3 l
  3. sprchovanie štandardné – 30-50 l
  4. sprchovanie so šetriacimi sprchovacími hlavicami – 15-25 l
  5. jedno kúpanie – 140-160 l
  6. umývanie riadu pod tečúcou vodou – 30–40 /deň
  7. umývanie riadu v dreze – 10-20 l
  8. umývanie riadu v umývačke – 11-15 l
  9. predpieranie v práčke (jedna predpierka) –  3-5 l
  10. jedno pranie v práčke (bez predpierky) – 40-50 l
2017-12-14T16:11:47+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29