Vážení kolegovia, zákazníci!

Záleží nám na Vašej spokojnosti s našimi službami a preto si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na nami poskytované služby prostredníctvom vyplnenia tohto dotazníka.
Pomôže nám to zamyslieť sa nad našimi nedostatkami a tým zefektívniť vzájomnú spoluprácu a zlepšiť kvalitu ponúkaných služieb, prípadne ich doplnenie.
Informácie získané od Vás považujeme za dôverné a budú použité len pre vnútorné potreby nášho laboratória.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a venovaný čas.


    Informácia o spracovaní Vašich osobných údajov.