Zmluvné vzťahy

Ako mám postupovať v prípade, že chcem zmeniť odberateľa (platiteľa) na odbernom mieste?

2021-09-21T15:54:34+02:00

Pôvodný odberateľ musí vypísať Odhlášku, nový odberateľ Prihlášku, vzájomne si odsúhlasiť stav na meradle k dátumu zmeny odberateľov a uzatvoriť zmluvu medzi Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. a novým odberateľom.

Ako mám postupovať v prípade, že chcem zmeniť odberateľa (platiteľa) na odbernom mieste?2021-09-21T15:54:34+02:00

Je bezpodmienečne nutné, aby sa predchádzajúci odberateľ pri zmene odberateľa odhlásil, alebo stačí k vykonaniu zmeny prihlásenie sa nového odberateľa?

2018-12-29T21:04:15+01:00

Aby sa ukončil zmluvný vzťah s predchádzajúcim odberateľom a bol odsúhlasený stav na meradle, od ktorého  nastupuje nový odberateľ je nevyhnutné odhlásenie predchádzajúceho odberateľa.

Je bezpodmienečne nutné, aby sa predchádzajúci odberateľ pri zmene odberateľa odhlásil, alebo stačí k vykonaniu zmeny prihlásenie sa nového odberateľa?2018-12-29T21:04:15+01:00

Čo sa stane, ak sa nový odberateľ neprihlási?

2018-12-29T21:03:23+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyzve odberateľa k uzatvoreniu zmluvy a následne vykoná prerušenie dodávky vody z dôvodu neoprávneného odberu/vypúšťania.

Čo sa stane, ak sa nový odberateľ neprihlási?2018-12-29T21:03:23+01:00

Som odberateľ – fyzická osoba a chcem zmeniť odberateľa na svoju firmu. Ako mám postupovať?

2021-09-21T15:56:48+02:00

Pôvodný odberateľ fyzická osoba vypíše Odhlášku, nový odberateľ –firma  vypíše Prihlášku, dohodne sa stav na meradle k dátumu zmeny a uzatvorí sa zmluva medzi Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. a novým odberateľom. Na liste vlastníctva musí byť uvedená ako vlastník firma.

Som odberateľ – fyzická osoba a chcem zmeniť odberateľa na svoju firmu. Ako mám postupovať?2021-09-21T15:56:48+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top