Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Číslo obj.Popis plneniaHodnota plnenia s/bez DPHIdentifikácia zmluva/ objednávkaDátum vyhotoveniaDodávateľ adresa IČOObjednávku podpísal (meno, funkcia)