Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Číslo faktúryPopis plneniaHodnota plnenia s/bez DPH (€)Identif. zmluva/ faktúraIdentif. obj./ faktúraDátum doručenia faktúryDodávateľ adresa IČO
720210001 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"290 790,88 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201822.3.2021STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720210002 Stavebný dozor - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"26 833,20 € s DPHZmluva o poskytnutí služieb č. 6/201712.4.2021Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO:35860073
720210003 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"148 552,12 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201819.4.2021STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161
720210004 Stavebné práce - "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"285 476,61 € s DPHZmluva o dielo č. 02/201819.5.2021STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161