Zákaznícke centrum Žilina

Čo v ňom nájdete a čo vybavíte ? Sú to tieto činnosti :

1. Žiadosti o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
(vydávanie, prijímanie a evidencia žiadostí)

2. Zmluvné vzťahy
(informácie o zmluvných podmienkach, o faktúrach, platbách, cenách, uzatváranie zmlúv na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd, ich zmeny, nahlasovanie stavu vodomeru, poruchy vodomeru, žiadosť o preskúšanie vodomeru)

3. Reklamácie, podnety, sťažnosti

Služby poskytujeme pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov.

2017-12-14T16:18:48+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29