Zákazníci

Zákazníci2018-11-11T18:49:12+02:00
11.12, 2017

Dobré rady ako ušetriť

Viac ušetríte, ak odstránite všetky úniky vody, kvapkajúce kohútiky a nahradíte ich pákovými batériami, ktoré šetria vodu až o [...]

11.12, 2017

Kanalizácia (mesto Rajec)

UPOZORNENIE ! Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia pre zákazníkov napájajúcich sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci [...]

11.12, 2017

Kanalizácia (okres Žilina)

UPOZORNENIE ! Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia výhradne pre zákazníkov napájajúcich sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v [...]

11.12, 2017

Varianty odkanalizovania nehnuteľnosti

Vo vodárenskej praxi sú prípady, že nie možné nehnuteľnosť gravitačne odkanalizovať vzhľadom k vzájomnému umiestneniu nehnuteľnosti k verejnej kanalizácii. [...]

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29