Zákazníci

Zákazníci2018-11-11T18:49:12+02:00
11.12, 2017

Práva a povinnosti odberateľov

1. Základné pojmy 1.1. Odberateľ vody (ďalej odberateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke [...]

11.12, 2017

Právne predpisy

Texty zákonov a vyhlášok: Zákon č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona [...]

11.12, 2017

Dokumenty na stiahnutie

Atmosférické zrážky - prehľad - dokumenty poskytujú informácie od Slovenského hydrometeorologického ústavu o dlhodobých priemeroch atmosferických zrážok, podľa ktorých [...]

11.12, 2017

Dobré rady ako ušetriť

Viac ušetríte, ak odstránite všetky úniky vody, kvapkajúce kohútiky a nahradíte ich pákovými batériami, ktoré šetria vodu až o [...]

11.12, 2017

Kanalizácia (mesto Rajec)

UPOZORNENIE ! Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia pre zákazníkov napájajúcich sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci [...]

11.12, 2017

Kanalizácia (okres Žilina)

UPOZORNENIE ! Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia výhradne pre zákazníkov napájajúcich sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v [...]

11.12, 2017

Varianty odkanalizovania nehnuteľnosti

Vo vodárenskej praxi sú prípady, že nie možné nehnuteľnosť gravitačne odkanalizovať vzhľadom k vzájomnému umiestneniu nehnuteľnosti k verejnej kanalizácii. [...]

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29