Oznámenie o cenách platných na obdobie od 01.01.2017, resp. od 3.7.2017 do 31.12.2021

2020-05-06T14:17:19+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29